Je zde také nutné sumarizovat, co by měla vědět každá dnešní dívka. Všechny informace zde jsou vyloučené ze společnosti a z možnosti vše šířit skrze internet.

Dnešní dívka by měla vědět, že vše, co se okolo ní říká o životě, je součástí propagandy ničící ženský život.

Každá dívka by měla vědět, že kaskáda emocionální závislosti vždy platí a není možné jí uniknout. Jakýkoliv lidský pokus to změnit vede k neštěstí.

Každá dívka by měla vědět, že stabilitu a smysl do jejího života může přinést jen to, když se vydá muži, pro něhož je životní láskou.

Každá žena by měla vědět, že pozornost zamilovaného muže není jeho slabost, ale pokud se jí vydá, změní to ženské emoce v pravou ženskou podmíněnou lásku.

Každá dívka by měla vědět, že je svým tělem v životě zcela ovládána. Pokud nebude mít muže, který ví co si s jejím tělem počne, bude taková dívka celý život ovládána svým chtíčem a neuspokojeným tělem. A takový život není spokojený, není komfortní, není morální, není důstojný.

Každá dívka by měla vědět, že její sexuální pud není určen k založení rodiny a ženského štěstí, ale jen k rychlému OTĚHOTNĚNÍ. Pokud se vydá v následování svých pudů, nebude už ženou, ale hnaným zvířetem. Pouze pud muže vede k založení rodiny, protože platí vždy kaskáda emocionální závislosti.

Každá dívka by měla vědět, že pokud nezná metody jak čekat na pravou mužskou lásku a jak si ověřit, že je pro muže osudová, zničí sebe, jiné muže i své děti.

Každá dívka by měla vědět, že jedinou svobodu bude mít po boku muže, který jí miluje a který si jí sám vyhledal. Jinak zůstane napořád jen poskytovatelkou potěšení co nemá domov.

Každá dívka by měla vědět, že nechápe emoce muže a že se nemá snažit je chápat. Měla by vědět, že muž a žena mají v kaskádě emocionální závislosti zcela jinou roli. Měla by vědět, že všechny rady pocházející z médií jsou určeny k tomu, aby ji zničily život.

každá dívka by měla vědět že elektronická komunikace absolutně změnila způsob lidského soužití. elektronika neumožňuje aby si mohli lidé od sebe odpočinout musí zůstat trvale v kontaktu a když někdo vypne svoje komunikátory intenzivně tím komunikuje že nechce s nikým mluvit.

Shlédnutí: 1243