Citová a emocionální manipulace se změnila v neomezené, společensky podporované citové vydírání. Z něčeho něžného, co činilo ženu inspirativní, stalo se za posledních sto let emancipace peklo.

V prostředí ultra femfašistické společnosti se manipulativní ženský nátlak, který přirozeně uspokojoval mužské emocionální potřeby, změnil v CITOVÉ VYDÍRÁNÍ.

Přirozený ženský manipulativní nátlak mohou reprezentovat například typické “smutné dívčí oči”, pro které by muž trhal skály. Opravdu, taková forma “nátlaku” je zcela dostačující pro všechny pohnutky vedoucí k důstojnému zachování rodu, pokud muž miluje ženu pravou láskou muže!

Současná společenská situace je jiná, Druhá Morálka vše převrátila

Ženy jsou vychovávány do začarovaného kruhu, aby se pokusily ovládat samy sebe prostřednictvím ovládání mužů. Zdá se Vám ta věta uhozená? Ano je to skutečně takto uhozené.

Emocionální potřeby obou pohlaví zůstávají NEZMĚNĚNÉ, tím jak společnost nedává mužům žádnou právní podporu v rozhodování o vztazích (dříve manželství), jsou dívky vyučovány destruktivně. Dívky mají ze “vztahu” s mužem přirozený strach, jejich strach je společností plně podporován. Dívky chtějí jen rovnoprávné kamarády, rozhodně né muže, který je uchopí a bude se snažit je dostat do role “manželky”.

Z muže, který s ženou zachází jako s manželkou jde dnes na dívky STRACH. Dívky si v magazínech čtou, že takový muž je “psychopat”, od kterého je zapotřebí se držet dále.

Aby se dívky nebály a ujistily se, že muž na kterého začínají být pudově vázány není Muž co by je dokonale uchopil do role maželky, zoufale zkoušejí SHIT TEST, aby definovaly svou nadřazenost a tudíž bezpečnost. Přesně to je učí Druhá Morálka femfašizmu a přesně to je mechanizmus, kterým systém zaručí, že dívky zkončí vždy v posteli s nesprávným mužem, který o ně nestojí.

 

Zde si uveďme nejčastější formy ženského citového vydírání, které je formou shit testu:

  • Neustálé osočování z vlastní nespokojenosti a svádění to na mužovu neschopnost být jiný
  • Neustálé osočování z mužovo NESCHOPNOSTI POSKYTOVAT VĚCI
  • Neustálé osočování z toho, že muž působí, že ho “to nebaví”
  • Velmi rafinované “Opětování neexistující lásky”, kdy se žena chová jako vděčná za mužovu pozornost. Ten jí ale žádnou pozornost nevěnuje. A poté dovolávání se k mužově ZODPOVĚDNOSTI
  • Obecné dovolávání se ZODPOVĚDNOSTI, i když zodpovědnost se dá realizovat jen vůči poslušnosti
  • Dovolávání se k tomu, že žena bude poslouchat až po svatbě, ale svatbu nepožadovat a nebo požadovat když žena ví, že jí muž nechce
  • Prosté ignorování faktu, že muž se ženou být nechce. Ignorování tak dokonalé, že to převyšuje veškeré meze jakéhokoliv rozumného chování. Například, když žena na každé mužovo tvrzení že jí nemiluje, vůbec nereaguje jako by to neslyšela. Takzvaná absolutní pasivní rezistence, hrající zase na mužovu přirozenou zodpovědnost.

Shlédnutí: 1411