Čím je digitální dívka krásnější, tím má v dnešním světě jasněji deklarovanou peněžní hodnotu. Krásné dívky měly hodnotu vždy, ale dnes je to díky ženské emancipaci proměněno na skutečně nacenitelnou komunitu. Nacěnění ženské krásy je možné i díky rychlosti, s jakou se může dívka poměřovat s krásou ostatních na internetu.

Krásná dívka je dnes nucena pokusit se svou krásu zpeněžit. Je to ale poněkud v kontrastu s tím, že digitální dívka chce být NEZÁVISLÁ na mužích.

Shlédnutí: 136