Poprvé v historii lidstva nemohou starší poradit mladším. Změny chování nastávají příliš rychle a zásadně.

Od poloviny 20. století byla vytvořena pevná základna femfašistické společnosti (ve světové literatuře je jev pojmenován nepřesně jako feminizmus, feminism). Postupně se změnily dokonce i témata pohádek pro děti, které z původně sexuálně pravdivých příběhů mladých lidí vytvořili přímou femfašistickou propagandu. Ta nastavila zcela nový morální rámec, A. Bičem nazývaný jako “druhá morálka”.

Pro muže dnes žena není oporou, ale odpůrcem

Bez ohledu na to, jak by chlapec chtěl dnes ženě pomáhat a bez ohledu na to, jak moc by se to mladé ženě líbilo, současné nastavení femfašistické společnosti tento model rozvrací. Ženy jsou výchovou rozvrácené a postupují přímo samy proti sobě s fanatickým odhodláním. Víra ve správnost myšlenky feminizmu je minimálně stejně silná jako přesvědčení nejoddanějších hitlerovo fašistek.

Chyba společnosti je jasně definována v odborné práci A. Biče a zjednodušeně řečeno, spočívá v chybném směřování dívek do mužské role a absolutní tabuizování přirozené a oběma pohlavím jedině vyhovující status muži podřízené manželky. Jakmile žena není muži podřízená manželka, všechny přirozené věci přestávají fungovat a celý “vztah” se mění na nekonečný boj, kdy žena svou přirozenou manipulativní schopnost trvale vyhrocuje v zoufalé snaze ovládat sama sebe prostřednictvím muže, což je jediná věc kterou emocionálně pochopila z výuky kterou jí společnost poskytuje.

Shlédnutí: 144