Žena prosazuje a ovládá své okolí pouze prostřednictvím manipulace mužem. K manipulaci využívá všechno, co jí příroda nadělila. (Včetně všeho, co se dá považovat za zcela amorální, jako například citové vydírání). Dnes převažuje také metoda shit testů, vyvolaná chybnou výchovou dívek k hypotetické roli vůdčího pohlaví.

Ženská manipulace je přirozená. Tak to je a bude. Ale MUŽ vždy ROZHODUJE!

Možná se nadpoloviční většina čtenářů nafoukne vzteky nad touto větou. Ale tak to je a bude. Proto žena manipuluje a k co se jí podaří prosadit to bere jako že jste rozhodl že ANO. Mezi ženou a mužem vůbec nejde o dialog nebo o kompromis. Žena předkládá požadavky a muž rozhodne ano či ne. Ale pozor, Vaše rozhodnutí je pak platné! I před zákonem naší ultra femfašistické společnosti a její Ústavy.

Vy sice rozhodujete, ale ultra femfašistická společnost Vaše rozhodnutí NEBERE V POTAZ

Zde je háček. Žena manipuluje, muž sice rozhodne ANO či NE, ale… ve femfašistické společnosti neexistuje žádné právní nařízení, které by mužovo rozhodnutí dávalo větší hodnotu než ženskému nátlaku. Proto je naše společnost ultra femfašistická, protože bez právního uzákonění mužské rozhodovací role zůstává jedinou platnou silou ženská manipulace!

Bičova rada:

Proto ženy defakto převzaly do rukou pokračování naší civilizace, což je náš konec.

Shlédnutí: 153