Při posunutí žen do nepřirozené role mužského jednání se ženská sexuální strategie ocitá v nedefinovatelné prázdnotě. Nikde není silnější muž, kterého by uznala jako vhodného pro jemnou a pro muže inspirativní ženskou MANIPULACI.

V tomto sexuálním vakuu se ženy pokouší pomocí IQ vymyslet, co vlastně správně DĚLAT. Emoční aparát ženské logiky se téměř vždy dostane do zacyklení: Způsob dosažení požadované emoce je přesně to, co žena zuřivě odmítá. Tedy že potřebuje úplně přesně to, co zcela naprosto přesně nechce podle svého IQ.

Jediný účinný aparát vidí žena v shit testu. V testování hranic, kdy už končí její moc a začíná ta toužebně hledaná moc muže.

Mohutná ženské utrpení totiž spočívá v tom, že jejich potřeba nadřazeného muže je zároveň všechno co odmítá.

Zhlédnutí: 1719