Co je to BETA Provider?

Je to triviální, neoficiální označení pro muže, jehož hlavním životním cílem je uspokojovat potřeby ženy. Úspěch svého života měří tím, jak moc dokázal splnit její potřeby. Beta provider nemusí být jen zadluženým jedincem, může být i velmi bohatý. V obou případech si žena nárokuje a inkasuje celý jeho majetek.

Pozice BETA providera byla v historii chráněna mnoha společenskými normami, zákony a morálkou. Byla například silně chráněna institutem Manželství. Dnes je v Druhé Morálce pozice BETA providera velmi nejistá, nedůležitost svatby a samosnubnost dělá z BETA providera služebníka bez valných práv. Pozor, systém chce, aby muži byli BETA provideři bez práv. Pro ALFA muže připravil systém past v podobě MGTOW hnutí.

Systém ženám vnucuje svou maskulinní autoritou myšlenku, že mají beta providera hledat. Ba co více, že mají dokonce morálně oprávněný požadavek Beta providera mít a že každý muž, který se o ní uchazí je společensky povinnen se beta providerem stát. Každá žena je Systémem přesvědčena, že Systém jí bude za všech okolností nápomocen tohoto dosáhnout.

Zhlédnutí: 686