MAXIMA #93: Je-li žena dosažitelná ale muž věří, že na ni nemá, pak na ni nemá.

Shlédnutí: 112