MAXIMA #71: Chlapec vychováván bez otce, nebo otcem slabým, má vysoké šance být zženštilý. Dívka vychovávána bez otce, nebo otcem slabým, bude pravděpodobně maskulinní. Z nesprávně vychovávaných dětí se stávají dysfunkční dospělí. Takoví jedinci mohou projít procesem sebezdokonalení a postupem času sami sebe přeprogramovat, ale to se stává zřídka a není to optimální. Jste-li rodiči, dělejte pro své děti to nejlepší. Muži, buďte mužštější, méně shovívaví. Ženy, nejste důležitější než vaše rodina. Bez ní nejste nic. Zradou vlastních dětí a jejich otce vážně riskujete svou budoucnost.

Shlédnutí: 132