Samozřejme, ženy můžou parádně souložit i po 25 roku svého života. Něco už je ale nenávratně pryč: Jejich možnost vstoupit do skutečně ženské role a naplnit emocionální potřeby své i svého muže.

Zatím co u muže schopnost emocionálně uspokojit ženu a také být ženou emocionálně uspokojen po 40 stále stoupá, u ženy po 25 strmě klesá její možnost dosáhnout emocionálního uspokojení ve vztahu s mužem. Tím pádem pro muže nikdy nebude emocionálním uspokojením. Proč? Vysvětlení je jednoduché.

Žena se od pořátku fyzické dospělosti snaží vše co má pro svou sexuální roli udržovat. Muž pro svou sexuální roli zvyšováním svého společenského statusu a postavení svou roli trvale zvyšuje.

Žena po 25, která ještě není v ženské roli a pořád se pohybuje v pseudo mužské roli a pomocí shittestování zoufale hledá maskulinitu u nějakého muže se touto činností vždy emocionálně úplně oddělá. Všechny muže, co jí kdy chtěli už dávno vyshittestovala do friedzone nebo do “blokace”. Shit testy jí prošlo vítězně několik chlapů, co stály jen o jeden rychlý sex s ní. Zkouší vybudovat své vlastní jistoty a každým dalším dnem se dostává do svého vlastního světa.

Hodnota dívky pro emocionální spokojenost muže dnes s věkem klesá závratným tempem

Shlédnutí: 349