Femfašistickou společností je plně tolerované tvrzení, že ženy jsou po staletí “utlačovány” a že musí být “svobodné”. Je tím pádem tolerována myšlenka, že muži po staletí ženám cíleně ubližovali a ničili své vlastní pokolení. Toto odporné a zlé tvrzení je možné říkat právě a pouze proto, že společnost je ovládána propagandou femfašizmu.

Zhlédnutí: 133