Musíte si uvědomit, že doba je zcela jiná. Dívky jsou vychovány absolutně jinak v naprosto jiné společnosti. Aplikovat principy chování z 19. století je nesmysl, dnes platí uplně opačné módní společenské konvence a duše dívky je nevratně přeučena do nepřirozené role.

Dříve byla žena společenskou konvencí umírněna do přirozené role ženy. Když jste se k ní choval “hezky”, byla fascinována tím, že nadřazený muž se k ní chová hezky. Mohla Vás za to bezmezně obdivovat.

Dnes když se k ní chováte hezky… jste divný kamarád! Nedokáže vůbec definovat Vaší sexuální roli a prostě Vás MUSÍ přesunout do friendzone!

Pokud neuděláte opatření, vždy Vám přeroste přez hlavu a ushittestuje Vás do emocionální smrti

Musíte se chovat tvrdě, narcisticky, sebestředně. Nutit jí ke snaze, aby neměla ani chvíli klid. Pokud jí ten klid necháte, začne okamžitě ničím neomezený shit test. Za každý shit test musí dostat trest. Je to vše jen pro její a Vaše dobro. Ona bude žena a vy jí budete mít.

Shlédnutí: 341