Friendzone

Friendzone

Friendzone je virtuální “skupina” mužů okolo každé ženy Friendzone je název pro jev, kdy je narušeno ženské správné vnímání maskulinity. Díky tomu...

Maskulinita

V původním významu slova znamená maskulinita: “mužské rysy chování a osobnosti”. V odborné práci A. Biče je rozlišená skutečná maskulinita od maskulinity...
Samoživitelka

Samoživitelka

Propaganda femfašizmu dělá v médiích ze svobodné matky glorifikovanou hrdinku hodnou následování … i to je jasný příklad, jak femfašizmus obludným způsobem...