Se starší mužem si nemám co říct, máme totiž jiné názory. Oblíbený shit test.

Právě rozdílnost názorů vytváří úplnost rodiny. Současné ženy uchvácené a dokonale vyškolené propagandou femfa ale vyžadují, aby všichni muži MĚLI STEJNÉ NÁZORY jako ONA. V reálu tím dnešní žena samozřejmě nemyslí, aby měl stejné názory. Myslí tím, aby měl muž...

Muži pozor! Spokojení budete jen když žena naplní vaše emoce

Svět okolo, plný populárního humanistického femfašizmu nás donutil vnímat naše mužské emoce jen skrze to, co nám o nás ženy napsaly. To je dost potupné nemyslíte? Sen muže je stále stejný od stvoření člověka Naše mužské emoce jsou zvláštní tím, že my je plánovitě...

Jak pracuje femfašizmus s ženou, co jí učí a jakou ji chce mít

Útok na ženskou psychiku a vyučování Druhé morálky Popíšeme si podrobněji mechanizmy Druhé morálky, které ženu donutí jít proti svým instinktům, proti svému tělu a proti rodině. Cílem Druhé morálky je naučit ženu, aby vždy šla špatným směrem a aby vždy minula svůj cíl...

Důvod proč ženy nevědí co chtějí

Toto je často opakované rčení, které skrývá skutečnost Ve věcech rodiny a své budoucnosti skutečně žena neví, co chce. Jé to zcela přirozené, neboť to co se bude s tělem ženy dít rozhoduje její muž. Vše je podřízeno rodinám a zachování rodu. Žena pudově ví co je pro...

Pan Božský je skutečný

Nedostižný sexuální sen dívek a žen Nejmenované televizní seriály zavedly okřídlený pojem "Pan Božský". Není to jen prázdné slovo. Je to pojem, který označuje jednu z neukojených ženských potřeb a vášní. Označuje muže, ke kterému cítí lásku, obdiv a úctu a zároveň ho...

“Ta s tebou bude jen proto, že tě potřebuje”, ohavný shit test čirého femfašizmu

Ten nejdůležitější důvod proč má být dívka s mužem je to, že ho potřebuje Pokud muže nepotřebuje, tak s ním nemá být. Tak jako tak se z toho brzy stane fraška kdy se ukáže, že žena je s mužem jen proto, že jí dělá zábavného panáčka. Femfašizmus a jeho Druhá Morálka...

Když chcete dítě, udělejte ho té co se Vám líbí

Jelikož nemůžeme být manželi, ale pouze partnery, je lepší nenechat se ovládnout lovkyní co se potřebuje uspokojit svůj mateřský pud, která se nám nelíbí. Raději ho udělejte té, která se Vám líbí - i když víte, že jí nezískáte. Musíme vědět, co znamená Otcovství....

Citátová kampaň femfašizmu, zamoření facebooku letáky femfašistických hesel

Femfašizmus používá famózní letákovou kampaň samizdatově šířených JPG obrázků s propagandou Celý facebook je zavalen obrovským množstvím letáčků v podobě takzvaných "vztahových CITÁTŮ, MOUDRA A RADY". Tyto soubory JPG jsou mohutně virálně sdíleny komunitou a potom...

33

MAXIMA #33: Feminismus neudělal z žen něco, čím dřív nebyly. Rukou muže se dříve ženy stávaly lepšími, nejen kvůli mužům, ale taktéž pro jejich vlastní dobro. Současný feminismus je samovláda žen, která odhalila jejich přirozenou absenci jakékoliv hlubší, ne-povrchní,...

Základní lež, že mužská a ženská láska mají stejnou důležitost, když rozhodující je pouze mužská láska

Pro založení rodiny je klíčová láska muže. Láska ženy je sice krásná věc, ale není pro rodinu podstatná. Žena totiž stejně přilne k dětem. A muže musí žena milovat pro jeho odpovědnost a starostlivost. Jinak to není láska, ale pouze jalový pud jejího vlhnoucího klína....

Digitální vztah

Náhrada manželství, provozovaná po zrušení společenského významu svatby a realizovaná pomocí netělesné elektronické komunikace. Digitální vztah začíná v okamžiku, kdy se žena provozující digitální vábení (digitální feromony) rozhodne, že konkrétního muže zkusí použít...

Kaskáda rodinné emocionální závislosti

V přirozené rodině existuje zcela jasná kaskáda vzájemné emocionální závislosti. Každý člen rodiny musí zaujmout správné místo k získání emocionální rovnováhy a životní spokojenosti. Děti Děti se nestarají o emocionální stav rodičů a nechápou ho. Kromě pokusů dát...

Protipól duševním zvratkům ženských webů

Čím je zvláštní web a kniha "Digitální vztahy" Alfonze Biče? Kniha Digitální vztahy určená pro mužské čtenáře představuje nepatrný a takřka jediný protipól obrovskému přetlaku duševních zvratků časopisů a webů pro ženy, které ze sebe chrlí bezcitné a manipulativní...

Digitální demence = zahlcení informacemi a vjemy způsobuje apatii

Internet má nepoměrně větší sdělovací kapacitu, než jakýkoliv myslitelný sdělovací prostředek. Na to není lidský mozek uzpůsoben! Člověk se může okamžitě dozvědět prakticky cokoliv, okamžitě získává přístup k veškerým médiím a informacím. Tím pro člověka ztrácí SMYSL...

Duševní hygiena

Tak jako si člověk má mýt tělo aby byl čistý a uklízet byt aby měl čisto, musí si člověk hlídat, aby nešpinil své duševno odpadem. Také aby nezahlcoval svojí duši takovým množstvím vjemů, že pak bude uvnitř špinavý a nedokáže v sobě informace vůbec utřídit. Dnes žije...

Střídavou péči využije na sex s jiným mužem

Odporné, ale dnes morálkou plně tolerované Svobodné matky oceňuji právní zakořenění střídavé péče. Střídavou péčí muž ženě umožňuje nalézt jinak tak vzácný čas. Tento čas pak svobodná matka využívá často pro svádění a sexuální hrátky s dalším mužem. Díky ultra...

Používejte sociální sítě účelově

Nikdy nepoužívejte sociální sítě k prezentování vašich šťastných vztahových zážitků. Neumožňujte ženám, ať získají seznam vašich přátel co o Vás prozradí všechno. Neumožněte ženám ať identifikují vaše bývalé vztahy a projedou jejich profily Na sociální sítě pište jen...

Velké tajemství současnosti, dnešní žena nepřináší muži žádné emocionální uspokojení

Samozřejmě, že je pořád možné normálně souložit, i když nemanželsky a promiskuitně. Pokud ale má žena uspokojit muže po stránce jeho emocionálních potřeb, to už dnes téměř vždy nejde. Nemožnost být za ženu zodpovědný = žádné emocionální uspokojení muže Dnešní žena...

Bude si o Vás myslet to, co najde na Internetu

Než se žena začne na něco ptát přímo Vás, nejprve si udělá kompletní názor sama podle vaší digitální stopy na Internetu. Musíte si uvědomit, že před ženou se dnes neprezentujete sami, ale prezentuje Vás vaše internetová stopa. A to nejenom na Vašem Facebooku, ale i na...

Svbodné matky vychované Druhou Morálkou vůbec necítí za nic VINU

Druhá Morálka vychovává z dívek cíleně nemorální osoby. Společnost pak v médiích nemorální chování dívek maskuje PROPAGANDOU. To způsobuje, že absolutně nemorální dívčí rozhodnutí a chování zůstává jakoby společensky skryto. Dokonce to jde tak daleko, že dívky necítí...

Ničitelky mužů, ubližují kvůli pomstě

Novodobé sirény lákají na svou nevinnost Ničitelky mužů jsou posedlé touhou pomstít se mužům tím, že absolutně zničí jejich emocionální život. Vyžívají se v mužově bolesti a rády jo uvádí do stavu zoufalosti a beznaděje. Čerpají pak z mužovo zoufalství energii. Mají...

Nejste povinní se starat o nesnesitelnou ženu a dítě. Žena je povinna se chovat slušně, jinak zradila své děti

Státní sociální aparát se musí využívat spravedlivě, aby z jeho funkce netěžily jen ženy. Ženám nahrazuje státní aparát druhou část naplnění sexuální strategie a stát se jim tak stává věrným partnerem. Je to zvláštní snaha státu, zoufalá snaha starat se o děti které...

Nehádejte se elektronickou komunikací

Bičova rada: Omezte komunikaci se svou láskou na fyzický kontakt. Pokud si musíte psát, NIC praktického neprobírejte, neveďte hádky a vztahové spory elektronicky. To vůbec nikam nevede, a spíše vždy vyhraje žena. Pokud si chcete s koroptvičkou psát, zdaleka nejlepší...

Muž svou duší loví ženino tělo, žena loví tělem duši muže

Toto je jednoduché pravidlo. Současná doba přináší nepravdivou iluzi "rovnosti pohlaví". Tato rovnost končí přesně v okamžiku, kdy se skutečně potká muž a žena a žena začne rozehrávat svou taktiku manipulace.

Nenechte se vláčet ženami po špatné cestě nesmyslných vztahů

Celá současná společnost řídící se pravidly Druhé morálky je nastavena tak, že prakticky vždy nabízí špatnou cestu vedoucí k citovému rozvratu muže. Ženy už totiž rozvrácené jsou samotnou výchovou. Jejich destruktivní výchova má zasáhnout muže i děti rozvratem rodiny....

Ve skutečnosti jí nezajímáte

To, že se holka zajímá o tom co děláte nebo co cítíte patří jen do romantických příběhů Ve skutečnosti žádná z digitálních dívek internetové doby nedodržuje duševní hygienu a je ráda, že dokáže myslet sama na sebe. Přebytek informací okolo nás nutí ženy myslet jen na...

Istambulská úmluva

Femfašizmus přijde do státních ústav aby upevnil svou moc. Zajímavé je, že nikdo přesně neví, odkud pochází ten tlak. https://youtu.be/sGVblpE5aQQ?t=4297

Potřebuju někoho, kdo by mě udělal šťastnou. Častý povzdech žen na seznamkách.

Tento výkřik, částečně pravdivý, částečně ukazující ženskou nemožnost najít klid V soužití muže a ženy pracuje muž na tom, aby byla žena spokojená, a žena pracuje také na tom, aby byla žena spokojená. A. Bič. Velmi často je na textech seznamek následován obludným...

Sama si umím vydělat, vyděláváš málo. Shit testuje muže a zesměšnuje jeho práci

Bičova rada: Odpovězte jí maskulinně, podle reality. Například: "No vidíš jak sis posrala život, a teď s tím budeš do smrti každýho obtěžovat". A můžete ještě dodat: "Žádnej chlap od svý normální holky přeci nepožaduje, aby živila rodinu a makala jako chlap". V...

Rande ve veřejném prostoru? To je trapas, je to jen požadavek propagandy.

Rande ve veřejném prostoru je ideální výsledek propagandy femfašizmu. I když to zcela odporuje zdravému rozumu, všechny ŽENY jsou poslušné PROPAGANDĚ a tvrdě vyžadují pravidla, které je systém naučil. Rande má být u potůčku, o samotě, je to intimní zážitek dvou osob....

Instantní shit test, nová forma inzerce skrz kterou projde jen ten, co neumí číst

Shit testuje Vás ještě dřív, než Vás pozná Internet a jeho seznamky akcelerují ženský shit testing do takové rychlosti, že se čím dál tím více projevuje i v "inzerci". Tento shit test má v sobě samozřejmě onu klasickou dávku arogance a pohrdání a je VŽDY formulován...

Nechci sex na jednu noc

Nechci sex na jednu noc, vynucování závazku jednostranné oddanosti získanou výměnou za sex Ženy rády používají femfa heslo: "Nechci sex na jednu noc". Mimochodem, jako by právě ženy neurčovaly svou budoucí náklonost k muži podle tělesného vjemu při sexu. Požadavek...

Shit testy primární a shit testy syntetické

SHIT TEST PRIMÁRNÍ Primárním shit testem hledá žena hranici, kam až může zajít a kde narazí na vaší maskulinitu. Vychází z přirozené ženské sexuální strategie. Díky femfašistické společnosti, neomezené konvencemi slušnosti, nabývá i primární shit testing obludných...

32

MAXIMA #32: Ženská pravda je vždy takovou, jakou ji potřebuje mít. Pokud se abstraktní pravda zrovna nehodí jejímu psychologickému rozpoložení, na jejím místě vzniká disociativní, vhodnější "tělesná pravda".

Pouze s vyřešenou minulostí. Aneb ženám dost vadí, že o mužích rozhodují sokyně.

Ženy dokážou dnes pomocí elektroniky velmi rychle obalit muže pavučinou společenské zodpovědnosti. Vždyť k tomu stačí jen na rande stisknout tlačítko, pořídit selfí... a okamžitě všechny sokyně vědí, koho žena loví. Muž tomu nemůže moc zabránit, leda by dotyčné...

Budou se snažit všechno si vynucovat

Hymna femfašizmu Holky se díky myšlenkám rovnoprávnosti ženské emancipace řídí docela nesmyslnou, ale oblíbenou filozofií: jaké si to uděláš, takové to máš. Tato filozofie, která je téměř hymnou femfašizmu, možná funguje když si stavíme plastikový model. Ten je...

Femfašistky radí: Ve vztahu spolu nebojujte

Očima racionálního muže je tato řada směšná Samozřejmě to znamená, že muži mají ustupovat a poslouchat. Okamžitě se k tomu pojí další rada femfašistických koučů: "Svěřte se jeden druhému se svými problémy". To znamená, aby žena zjistila kde jsou vaše slabiny a mohla...

Nesvoboda žen je dnes největší v historii

Dnešní žena (a potažmo celý západní svět) žije v iluzi, že ženy nyní prožívají vrcholnou svobodu. Je to jen čirá lež, která je živena propagandou a ženskou pýchou na sebe sama. Je to jednoduchý KLAM, zde je vysvětlení Žena není svobodná jako žena, pochybnou "svobodu"...

Zneužije Vaší touhu po čestnosti a spravedlnosti

Existují dva druhy pouta, kterým žena přitahuje muže. Pouto touhy po její kráse a pouto potřeby vyhnout se hnusným věcem, nespravedlnosti, ponížení, obviňování z neschopnosti. Mladá žena může naplno využívat i první možnosti, stárnoucí žena potřebuje vytvářet síť...

Ženské hnutí neřídí ženy, ale vyšší autorita. Ženy se samy neshodnou, ale shodně souhlasí s něčím, co se vydává za hlas žen

Ženské hnutí vůbec neřídí myšlení žen! Ženy mají biologické samoopravné mechanizmy. Pokud se začnou příliš vzdalovat od mužů a tím pádem přestanou zastávat svou ženskou funkci, pudy je samy navrací do přirozené role. Jedním z obraných takových mechanizmů je pouhý...

Mají své děti jako terapii samoty

V rozpadlých vztazích mají ženy výhodu. Většinu emocionálního uspokojení získají v dítěti Každá svobodná matka použije okřídlenou větu: "kdybych neměla své děti, dávno bych to vzdala". Z tohoto tvrzení vyplývá velká výhoda žen ve dnešní společnosti. Cítí méně...

Hádka se ženou, aneb co by měl muž vědět aby obstál v primitivním emočním testu

Každá hádka se ženou, která nějakým způsobem souvisí s její pohlavní rolí, je vždy převážně založená na jí na tónu jejího hlasu a na emocích které se snaží žena vyvolat. Muži si naivně myslí, že žena je tak hloupá, že si při hádce odporuje sama sobě díky své nízké...

Facebook blokuje příspěvky popisující femfa, stránky pomlouvající muže jsou ale povoleny

Systém se brání proti narušování homogenity propagandy cenzurou Aby systém udržel propagandu v chodu, chce internet dokonale cenzurovat. K cenzuře internetu směřují kroky, které A. Bič předpovídal celé desetiletí před rozšířením internetu. Krok 1: Dokonalá...

Neodpovídejte na shit testy při hádce, dělejte jako ze nic neřekla

Považujte shit testy v jejím afektu za citoslovce vrčení a v konverzaci je přeskakuje. Vůbec na ně nereagujte jako by nikdy nebyly vyřčeny. Jakákoliv reakce by byla omluvná a ukázala by jí, že vítězí.

Jak se zbavit ženy, která prostě CHCE vztah

Jak souhlasit a nesouhlasit se společným životem, když neexistují svatby s veřejností a svědky? V dnešní době neexistence svatby, tedy veřejného rituálu kde se před společností vyjádří svobodné přání být s určitou ženou, nemůže muž odstoupit od vztahu pokud žena...

Vážný vztah – definice kultovního pojmu femfa morálky

Pojem "vážný vztah" je modla současných žen Každá současná žena požaduje "vážný vztah". Muži zdaleka tento termín nepoužívají tak často, neboť ten termín nemá jasnou definici. Nikdo nemá přesnou představu, co "vážný vztah" znamená. Má jen TUŠENÉ VÝZNAMY a FAKTICKÉ...

Budu poslouchat až po svatbě

Klasický shit test, tedy testování hranice. Žena zjišťuje zda muž má pro ní význam jako manžel a jako nadřazený muž, a nebo zda je to jen její kamarád kterého trápí sexuální tlak. Kamarád odpovídá A): "ano, tak já si tě vezmu". Muž odpovídá B): "Pokud nebudeš...

Seznamovací cyklus ženy, shit testový potrat a friendzone jako reziduum období děvky

Virální vtípek který odhaluje smutnou skutečnost Napiště nám do komentářů, kdo přesně toto zažil. A. Bič rozebírá tuto problematiku překvapivě podobným způsobem. Vánoce, hledá přítele Jaro, rozchází se s přítelem Léto, dělá děvku Podzim, zapisuje si, co chce koupit od...

Nezáviďte kamarádovi jeho čubinku, má to víc důvodů

Za A) čubinek je skutečně DOSTATEK. Všechny vychované ve femfašizmu normální muže vychované spolu s nimi ve stejných lavicích nevnímají. Snadno je ulovíte, pokud budete znát Maxima Regula. Za B) pokud váš kamarád nezná Maxima Regula, tak je stejně jen obětí jejího...

Jak předejít jejímu znechucení z Internetu

Každá dostává stovky penisů Každá žena, která se vystaví na internetu, dostává desítky až stovky obrázků penisů a přímé nabídky na sex. Je to způsobeno podstatou Internetu. Takový způsob komunikace lidé chtěli celá tisíciletí a tak ho dnes máme. Způsobuje to...

Žena nemusí poslouchat, muž tedy není zodpovědný za rodinu

Zodpovědnost za nekoho a za neco se dá realizovat pouze tehdy, pokud má druhá strana povinnost poslouchat. Pokud poslouchat nemusí, automaticky tím končí zodpovědnost druhé strany, protože už nejde realizovat. Femfašizmus zásadně zatajuje, že muži skutečně nejsou...

Nedávej svému synovi špatné rady

Všudypřítomná ideologie femfa vytváří silný mediální tlak který vytváří dojem, že to co se říká je pravda. Naprostá většina lidí totiž všechny životní situace viděla mnohem více z obrazovky skrze propagandu než v reálném životě. Dokonce i hadky a...

Proč žena buduje vztah bez ohledu na muže? Počítá s tím že se muž nějak zařídí

Často muži s hrůzou sledují, jak jim samosnubná žena plánuje život bezohledně, ultrasobecky. Vůbec jí nezajímá mužův pohled na věc a nestará se o to, co muž cítí. A už vůbec jí nezajímá, zda některé věci vůbec jdou technicky či finančně zvládnout. Jen si muže shit...

Online odvolávací pohotovost

Běžnou praktikou současnosti je, že když žena už nemůže vydržet internetovou samotu a vyrazí na kontakt s mužem, je domluvena s pohotovostí na telefonu, která po několika minutách začne dotyčnou ženu odvolávat za nějakým smyšleným důvodem. Nejčastěji se používají...

Ženské chování je striktně animální, nehledejte v něm spravedlnost, čest či zodpovědnost

Žena není s mužem na základě morálky, poslouchá pudy vedoucí k emocionálnímu uspokojení Lidské tělo není stvořeno tak, aby se rozmnožovali pouze lidé spravedliví, čestní a zodpovědní. To by lidstvo vyhynulo. Muž a žena spolu musí vychovat dítě i na pustém ostrově kde...

Co chce říci tvrzení femfašizmu, že muž a žena jsou si rovni?

Je to shit! Vůbec nejde o ideál ROVNOSTI! Chce říci jen že je zapotřebí trvale zmenšovat práva mužů a trvale zvyšovat práva žen!

Bylo trapné si myslet, že “vlády” budou sledovat lidi. Lidé sami zveřejňují všechno o sobě na Facebooku.

Zákon o ochraně osobních udaju v digitálním světě jen posiluje pozici nástrojů, které ovládají celý svět. Facebook a google budou do budoucna vždy to o tom, co je vnímáno masou jako "pravda" a "lež". Přitom například Facebooku staci občas vydat prohlášení, že někdo...

Nepřidává si Vás kvůli kontaktu s Vámi, ale kvůli manipulaci s vaším okolím

Přidala si Vás na Facebooku? Hurá, chce Vás začít manipulovat Je velmi naivní být dnes muž a věřit tomu, že holka si Vás přidává do sociálních sítí kvůli kontaktu s Vámi. Ten už má naprosto elektronicky dokonalý, telefon a SMS jsou dostatečné peklo. Vždy si Vás...

Pokud nejste ve vztahu s dívkou kterou silně milujete, ubližujete si

"Vztah" je pojem, který nahradil slovo "láska" případně "manželství". Nemá vůbec žádný smysl být ve "vztahu" s ženou, kterou nemilujeme opravdouvou LÁSKOU MUŽE. My muži jsme často tak zpracovaní propagandou, že považujeme náš vlažný vztah s matkou našeho dítěte za...

Vše je o hormonech, muž si před početím dětí musí být jist svou hladinou hormonů

Otcovské hormony spouští v muži mladé ženské tělo Pětileté dítě laktaci ženě nevyvolá, tříměsíční ano. Laktace, tedy tvorba mateřského mléka, je pohlavní jev způsobený hormonální reakcí na tělo kojence. Touha po otcovství a radost z rodinného života s dívkou a dítetem...

93

MAXIMA #93: Je-li žena dosažitelná ale muž věří, že na ni nemá, pak na ni nemá.

Jaké si to uděláš, takové to máš

Jaké si to uděláš, takové to máš, filozofie manipulace a vydírání Tento původně praktický slogan vztahující se na NEŽIVÉ VĚCI... je nyní nosnou myšlenkou hnutí ženské emancipace. Pokud je tato filozofie použitá na neživé věci, má jistou poučnou moudrost. Když si...

Podvědomí holek zuřivými shit testy hledá muže, který je silou vyvede z jejich debilních myšlenek

Reprodukční aparát ženy moc dobře ví, že nauky společnosti i její vlastní vědomé názory a rozhodnutí vedou DO PRÁZDNA. Že jí společenské konvence nutí studovat, pracovat, a vůbec dělat všechny kraviny jen ne poslechnout hlas těla a zažít spokojený život matky a...

Obludné názory stárnoucích nezadaných žen na seznamování

Parťák na život. Osůbka na zpříjemění dnů. Opora v dobrém i zlém. Někdo na obejmutí. Kamarád který by si s námi chtěl užívat náš život. Opora pro mojí dospívající dceru. To jsou nejčastější ze zcela představ stárnoucích nezadaných žen ze seznamek. Tyto představy jsou...

Ženský pracovní kolektiv

Přirozenou ženskou strategií je bojovat o pozici partnerky alfa samce Ženská sexuální strategie, tedy strategie sebeprosazení a uplatnění ve společnosti, je strategie manipulace s mužem. Je to přirozená věc, která v přirozené rovině muže baví a rádi se nechají...

Duchová komunikace

Duchová komunikace Duchová komunikace je jiný název pro netělesnou komunikaci. Tedy pro jev, kdy člověk v reálném čase komunikuje s ostatními libovolně vzdálenými lidmi ale přitom je nevidí, je například sám někde daleko, osamělý, bez pohybu. Duchová komunikace je...

Sex s vyvolenou je něco jiného než sex. Poskytuje emocionální naplnění a zakládá rodinu.

Jedním ze silných syntetických shit testů na všechny muže je společensky akceptované tvrzení o "přirozenosti mužské promiskuity". S posměchem se uvádí, že důkazem mužovo ubohosti je, že prostě musí osouložit každou. A kdo to dělá, je tedy zavrženíhodný. Toto tvrzení...

Youtube návody jak sbalit holku, jak si jí udržet, jak nezkončit ve friendzone. Něco o jejich podstatě

Všechny Youtube návody jsou v podstatě popis, jak bruslit po vlnách femfašizmu Podstatou těchto návodů je prakticky vždy popis toho, jak má muž provádět kontra manipulaci, aby žena byla udržována v nejistotě, že stále ještě nevyhrála. Celá tato hra nemá samozřejmě...

Ženy bojují proti oddání se muži, ale pak se zamilují a oddají se tomu co je nechce

Je velmi tragikomické sledovat, jak ženy pod tíhou propagandy mohutně argumentují, že se nikdy nepodrobí žádnému muži. Že by si pak připadaly poníženě. Je to ale celé nesmysl, nemohou oklamat ženské tělo, které se muži vydat musí. Tím se dnešní žena zbaví svého...

Digitální dívka, Generace Y

Žena narozená v 21.století. V roce 2018 tedy nastupují do role dospělých žen Dívka vychovaná systémem školství pouze do role Svobodné matky, samoživitelky. Dívka, která ke své sebeprezentaci a komunikaci s okolím používá téměř výhradně Internet a krásu svého těla...

Clapci jsou tak zblblí z femfašistického okolí, že považují “vztah” za lásku

Chlapci dnes přetrvávají roky v chladných pseudo-sexuálních vztazích, kde se snaží holce sloužit a plnit její nesmyslné požadavky. Ty z principu nejdou uspokojit, protože jsou PROTICHŮDNÉ. Aby se k ní choval hezky a zároveň jí s tím neštval, aby pracoval a nepracoval,...

Vaší čest a pravdomluvnost oceníme my, ona z toho udělá Vaší slabost a použije jí k manipulaci

Ve vztahové komunikaci žena nepoměřuje morální hodnoty Když tvrdíme, že žena nechápe emoce muže, má to mnoho dalšíh podstatných nevýhod. K jednim z nich patří, že Vaše kladné vlastnosti ona nepoměřuje žádným skutečně morálním měřítkem. Prostě, nechápe Vaše emoce, což...

Rodina a morálka zanikla jako kazety a parní stroje

Lidé opouští to, co už je k nepotřebě. Lidé opouští to, co už bylo překonáno. Stejně jako lidé opustili kompaktní kazety s magnetickou páskou, protože jsou v době MP3 a online streamů skutečně k ničemu, tak lidé opustili i vztahovou morálku a rodinu. I morálka ve...

Holky jsou frustrované tím, že rozdáváním sexu nezískávají moc nad mužem

Filmy propagandy Druhé morálky ukazují fikci jak žena ovládá muže sexem Ženy pořád naráží na rozpor. femfašizmus sice slibuje, že po tom co někomu dají sex ho můžou začít ovládat, v praxi se jim to ale neosvědčuje. Dost dlouho si ženy ve femfašizmu myslely, že...

Zdánlivě nekonečné seznamovací možnosti internetu vedou ženu čím dál tím víc mimo to co chce

Internetová netělesná komunikace je oblíbená díky své zdánlivé efektivnosti. Bez jediného pohybu je možné obsluhovat mnoho konverzací. Ženám se zdá, že když je internet efektivní při burzovních operacích nebo například jako bazar starých věcí, musí být nejlepší i pro...

Neříkejte pravdu, bude použita proti Vám

V nečestném prostředí nemá smysl jednat čestně Celá myšlenka ženské emancipace a z ní vzešlé tlaky na ovládání mužů vydírání pomocí tělesných pudů je ze svého principu hluboce NEČESTNÉ. Proto Vaše pokusy vzdorovat tomuto tlaku PRAVDOMLUVNOSTÍ jsou předem odsouzeny k...

Otcovství

Otcovství je specifická mužská emoce, kterou žena nemůže chápat Jako každá mužská emoce, je i otcovství pro ženu abstraktní pojem. Nedokáže si ho představit a ani jí to nezajímá.* Automaticky si myslí, že je to vlastně stejné jako její "mateřství", a že muž ho má...

Druhá morálka

Název pro systém emocionálních hodnot které lidi vyučuje femfašizmus a ostatní "moderní" nauky Cílem fefašizmu je likvidace křehké rovnováhy mezi ženským tělesným a duševním rozumem. Tím je celý chod společnosti nasměřován nesprávným směrem a všichni minou svůj cíl,...

Ve slovní přestřelce nemá žena z 20. století před dívkou 21. století žádnou šanci

Mistryně v shit testu a přebornice ničím neomezené arogance Dívky natrénované ostrým světem facebooku a internetových seznamek, kdy shit testují rovnou všechny muže svými statusy, jsou pro slušné ženy narozené ve 20. století neporazitelné ve slovních přestřelkách....

Její první úlovek mohl vše, Vy už nic

Zatím co otec jejích dětí mohl naprosto vše, Vy už budete pod přísnou kontrolou. Zkušenosti z předchozí zoufalé snahy udržet si chlapa (proti jeho vůli samozřejmě) budou použity na Vás. To musíme mít pořád na paměti. Rada: Snažte se co nejdříve převzít kontrolu a...

Hrad tvého srdce

Své nejniternější pravé já neustále ochraňuj. Dovolíš-li jí na ně pohlédnout, nikdy jí nedovol vidět ho zcela. Pohlížej na sebe jako na hrad. Dovol jí vstoupit, ale nikdy jí nedávej klíč od těch nejmohutnějších dveří. Nevyhnutelně si jich všimne. Bude se ptát a bude...

Potřebuje Vás hlavně na sex a služby

I když Vás bude žena s dětmi skutečně milovat, bude Vás potřebovat hlavně na sex a na služby spojené s JEJÍ VLASTNÍ AGENDOU. Jak bude často všude říkat: "Moje dítě (s jiným mužem) je pro mě číslo jedna". Nesmíme zapomínat na to, že žena s dětmi už rodinu i muže už má,...

Rýmička je pro muže smrtelná, shit testují feministky chlapce

Když si je jedna strana dostatečně jistá převahou, morální i početní, přejde do shit testování urážkou. Tvrzení, že smrtelná nemoc muže je "rýmička" je klasickým příkladem femfašistického zesměšňování. Je vždy používání v kontextu toho, že muž by měl ženě sloužit bez...

Dívka co nastoupí cestu muže se zcela oddělá

Nikdo dívkám neříká skutečnost, že tím, že jsou vzdělávány a přeměňovány společností na mužský ideál (což je základ myšlenky ženské emancipace) automaticky je jim odebírána možnost zažít spokojený život jako ŽENA. Žena, která se emancipuje (odtrhne od své původní...

Děti vyrůstající jen s matkami, smrtelné nebezpečí pro stát

To co nyní nastalo, nemá v historii lidstva obdoby. Lidé sami dobrovolně rozpustili rodiny a snížili porodnost Statistiky jsou neúprosné. Dětí narozených svobodným matkám co s mužem nežily ani v průběhu těhotenství je většina! Veškerá budoucnost naší společnosti se...

Divíme se, že s námi ženy bojují. Přitom je to od první třídy učíme

Kdybychom měli být důsledně objektivní, muži měli přebujení emancipace do femfašizmu zabránit.

Zamotání ženské argumentace o tom, proč nemohou fungovat jako ženy. Odvolávají se na to že ani muži nezvládají ženskou roli.

Směšná, ale absolutně převažující argumentace současných žen Současné ženy žijí v absolutní frustraci z toho, že nedokážou pochopit svojí roli ve světě. Jejich chybně naučená vzorce chování jdou proti jejich vlastní psychice a proti ženskému tělu. Důležité je, aby si...

Na lásku k nevlastním dětem nevzniká právní nárok

Toto je VELMI ZÁVAŽNÉ TABUIZOVANÉ TÉMA SOUČASNOSTI! Muži západní civilizace musí většinou chodit s ženami s dětmi cizího muže. Na mužskou lásku k nevlastním dětem ale nevzniká sebemenší právní nárok. Vždy o všem rozhoduje jen a jen vůle dotyčné ženy, která určuje...

Femfašizmus jako součást dívčí osobnosti už nejde vymazat

Femfašizmus vychovávaný od první třídy nelze už z duše ženy vymýtit. Stal se součástí jeho osobnosti, její sebeidentifikace, sama sebe má takto ráda. Co je ale pro nás muže nejpodstatnější. Ona je naučena muži pohrdat. Je jasné, že toto se dá přeučit pouze velmi...

Svět patří těm, co se nepo* NEPLATÍ. Je to typická rekurzivně podmíněná iluze.

Je to totiž tvrzení, které platí zpětně jen tehdy, pokud se rekurzivně ověří jeho platnost Co to znamená rekurzivní ověření platnosti tvrzení? Znamená to, že nejprve zpětně musíme vidět, že se to povedlo a pak označíme původce jako toho, komu se to povedlo. Tedy, celé...

Události z pohlavního života, které mají pro muže a pro ženu stejnou emocionální hodnotu

V propagandě, která je zaměřená proti lidským vztahům se velmi často zcela chybně uvádí kárka že stejné události vyvolávají u muže a ženy stejnou emocionální reakci. Dokonalým příkladem je například věta "nejkrásnější okamžik v životě je, když tě to je dítě poprvé...

97 – 98

Ženy ve svém životě potřebují od muže mužnost, pevnost, vedení a rozhodování; touží po tom. Ve vztahu, nejsi-li dostatečně maskulinní, tvá žena tě bude podvádět. Je to jen otázkou času. Jako takového, úspěšnost vztahu je primárně tvou zodpovědností, nikoliv její....

číst více

71

MAXIMA #71: Chlapec vychováván bez otce, nebo otcem slabým, má vysoké šance být zženštilý. Dívka vychovávána bez otce, nebo otcem slabým, bude pravděpodobně maskulinní. Z nesprávně vychovávaných dětí se stávají dysfunkční dospělí. Takoví jedinci mohou projít procesem...

číst více

Hrad tvého srdce

Své nejniternější pravé já neustále ochraňuj. Dovolíš-li jí na ně pohlédnout, nikdy jí nedovol vidět ho zcela. Pohlížej na sebe jako na hrad. Dovol jí vstoupit, ale nikdy jí nedávej klíč od těch nejmohutnějších dveří. Nevyhnutelně si jich všimne. Bude se ptát a bude...

číst více

50

MAXIMA #50: Pokus debatovat s někým, jehož mysl upřednostňuje emoce před rozumem, je pouze ohromným cvičením v marnosti a vyčerpává trpělivost. Proto se nepřete se ženami. Nemá to smysl. Nelze argumentovat vůči pocitům, ty lze pouze manipulovat.

číst více

33

MAXIMA #33: Feminismus neudělal z žen něco, čím dřív nebyly. Rukou muže se dříve ženy stávaly lepšími, nejen kvůli mužům, ale taktéž pro jejich vlastní dobro. Současný feminismus je samovláda žen, která odhalila jejich přirozenou absenci jakékoliv hlubší, ne-povrchní,...

číst více

32

MAXIMA #32: Ženská pravda je vždy takovou, jakou ji potřebuje mít. Pokud se abstraktní pravda zrovna nehodí jejímu psychologickému rozpoložení, na jejím místě vzniká disociativní, vhodnější "tělesná pravda".

číst více

26

MAXIMA #26: Je-li se submisivním mužem, dává přednost své spokojenosti. Je-li s dominantním, dává přednost té jeho. Uspokojení dominantního muže uspokojuje také ji. Spokojenost submisivního muže tento efekt nemá, tudíž je pro ni irelevantní.

číst více

Digitální vztah

Náhrada manželství, provozovaná po zrušení společenského významu svatby a realizovaná pomocí netělesné elektronické komunikace. Digitální vztah začíná v okamžiku, kdy se žena provozující digitální vábení (digitální feromony) rozhodne, že konkrétního muže zkusí použít...

číst více

Buldozerizmus

Rozdílné emoce obou pohlaví, plynoucí z jiné pozice v emocionální kaskádě, vedou k úplně jinému způsobu chování ve vzájemném vztahu. Přesto nás nové falešné nauky nutí k tomu, abychom si mysleli, že existuje úplná rovnoprávnost. Rozdíl dobře vynikne v případě, kdy...

číst více

19

MAXIMA #19: Veškeré předchozí oběti a skutky jsou vymazány a zapomenuty pokud jí pokračující asociace s vámi již nepřinese hmatatelný benefit. Zjednodušeně: Nemůžeš-li pro ni nic dalšího udělat, vše co jsi udělal doposud se nestalo. - viz Briffaultův...

číst více
girl 1712825 400x250 - Digitální vztah

Ženská emancipace

"Emancipace žen" je název pro nauku, která má oklamat člověka. Nauka tvrdí, že má přinést ženám "stejná práva, jako mají muži". To je samozřejmě nesmysl, nauka přináší úplně něco jiného, a to si právě nyní řekneme správnými slovy.   Ženská emancipace = Osvobození...

číst více

Jump to B, C, D, E, F, G, H, I, K, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Z

B

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

Nutné přečíst:

Rubriky

  • 99 906
  • 367
  • 18

První vztahový magazín POUZE pro muže

- Digitální vztah Magazín Digitální Vztah tvoří vyjímečný a potřebný protipól časopisů a webů PRO ŽENY. Tyto ženské časopisy jsou psány pro to, aby byly hodně čtené a žádané, a z toho důvodu obsahují populární nepravdy. Ženské magazíny se snaží neustále obhajovat neúspěch ženské emancipace a vysvětlovat, že za nespokojeností žen a rozpadem vztahů stojí muži a jejich neschopnost. Také vyučují ženy nelidskému přístupu k mužům jako k neživým předmětům, které je nutno správně používat, aby fungovaly správně...
pouzemuzi - Digitální vztah

Proč to tu nejvíc zajímá ŽENY?

Ženy si zvykly na to, že je beztrestné bezohledně pomlouvat muže a urážet je ve svých magazínech. Proto je velmi zajímá, co píše Digitalnivztah.cz. Magazín Digitální Vztah ale tvoří potřebný protipól publikací pro ženy. Obhajuje mužská práva, brání mužské srdce a emocionální život. Ukazuje cestu k záchraně funkční rodiny a tím i celé naší západní kultury. Bez ohledu na to, co si ženy o tom myslí. Protože muž vládne.
pouzemuzi - Digitální vztah

Je zde tlak podporující rozpad vztahů

Ve společnosti existuje jasně patrný nekompromisní tlak na rozpad mezilidských vztahů. Nauka zrovnoprávnění žen je jen falešnou iluzí, která vnutila ženám nepřirozené jednání proti vlastním instinktům sebezáchovy. Indoktrinace ženského myšlení je zcela srovnatelná s fašizmem nacistickým. Současné ženy jsou naučeny se své přirozené roli zuřivě bránit i za cenu vlastního sebezničení…
pouzemuzi - Digitální vztah

Druhá morálka

Odstoupením od lidské přirozenosti přichází do lidských životů Druhá morálka. Systém chování a myšlení, který není v rozporu s matematickou LOGIKOU, ale je v rozporu s lidskými instinkty. Přechod od přirozené Morálky k Druhé morálce je nevratný proces, který sám sebe urychluje.

Shlédnutí: 17076