Jak souhlasit a nesouhlasit se společným životem, když neexistují svatby s veřejností a svědky?

V dnešní době neexistence svatby, tedy veřejného rituálu kde se před společností vyjádří svobodné přání být s určitou ženou, nemůže muž odstoupit od vztahu pokud žena nechce. Vzniká tím jev nazývaný: samosnubnost.

Systém tím vzkazuje mužům, že nová pevná dvojice žena-stát nepřikládá mužskému rozhodování a snaze o zodpovědnost ŽÁDNOU VÁHU.

Samosnubností si žena vynucuje takzvaný vážný vztah, který má podvodem vnutit muži zodpovědnost. Zodpovědnost za ženu, která ho neposlouchá ale nejde žádným způsobem realizovat, neboť zodpovědnost je odměnou za poslušnost.

Ženy jsou si toho dobře vědomy a proto svatbu nepožadují

Prostě díky zkušenosti ostatních pochopily, že stačí vytrvale odmítat všechny rozchody a vybraný muž zůstává trvale “ve vztahu”, který nelze nijak zrušit. Obzvláště ženy milují užívání netělesné internetové komunikace, kde mohou svou oběť dostatečně označit že je VE VÁŽNÉM VZTAHU právě s ní.

Cesta k samosnubnosti vedla přez MILNÍKY elektronického seznamování.

Zneužití nemanželského dítěte jako “zodpovědnostní páky”

I když většina současných lidí nezná tabuizovanou definici pojmu “zodpovědnost”, všechny ženy přesně pudově tuší, že “zodpovědnost” je odměna za poslušnost.

Dnešní ženu systém svými ideály NAUČÍ, že nemá chtít být muži POSLUŠNÁ, ale tím žena cítí, že muž k ní NEMŮŽE mít žádnou ZODPOVĚDNOST.

Proto jí systém vnutí pomocnou berličku.

Tím, že je plně podporováno a oslavováno svobodné mateřství a nemanželské dítě je společenská NORMA, ženě je systémem nabídnuto nevinné dítě jako vhodný prostředek k vynucení mužovo zodpovědnosti. Muž, který k samostatně se rozhodující ženě nemůže být ZODPOVĚDNÝ ale je svou morálkou nucen být zodpovědný ke svému dítěti. Toho pak žena využívá v ovládání muže. Je to odporné, ale je to běžná praxe doby internetové.

Shlédnutí: 177

Komentáře