Genderovou enemizací se rozumí tlak mediální propagandy na změnu normativů především ženského vztahového uvažování. Cílem je proměnit přirozenou ženskou manipulaci v čistě nepřátelské chování vůči mužům.

Cestu ke genderové enemizaci vytvořily MILNÍKY snahy žen aplikovat ženskou sexuální strategii s použitím netělesné elektronické komunikace.

Vycházejme z definice pojmu NEPŘÁTELSKÉ CHOVÁNÍ:
Nepřátelské chování je takové chování druhého člověka, kdy druhý člověk chce použít vás nebo vaší věc ke svému vlastnímu prospěchu, a to způsobem, se kterým nesouhlasíte.

Genderová enemizace využívá popírání emocionální kaskády tak, aby do mezipohlavních vztahů zanesla nevyřešitelné rozpory. Mechanizmus využívá úplné zrušení ženské životní role v rodině a místo toho staví ženy do role samostatných mužů.

Ženy ale zůstanou ženami, i když propaganda může tvrdit cokoli. Jakmile je žena násilím tlačena do mužské role, snaží se mužskou roli zaujmout, ale pořád jedná přesně podle emocionální kaskády. Výsledkem je, že žena začne vůči mužům projevovat NEPŘÁTELSKÉ CHOVÁNÍ, přesně podle definice nepřátelského chování upřesněné výše v textu.

Jelikož žena při svém chování podle emocionální kaskády sleduje jen sama sebe a děti, o emocionální potřeby muže se nestará, tak při posunutí žen do “rovnoprávné” role vznikte tento jev:

Ženy projeví samosnubnost, neboli ve společnosti neuznávající akt společenské svatby ženy samy vyhledají muže, kterého chtějí pro svůj zájem obalit pavučinou manipulace a citového vydírání.

Shlédnutí: 130

Komentáře