Pozor na stárnoucí bezdětné ženy, chtějí poctivé a čestné platiče výdajů a emocionální výlevku

Neposkytují to nejdůležitější pro muže = emocionální naplněníJe nutné všechny mladé muže varovat před fenoménem stárnoucích bezdětných lovkyň čestných mužů. Takové ženy neposkytnou muži žádnou emocionální podporu v ničem. Po krátkém období poskytování sexu a pocitu...

Parťák pro život = sluha samoživitelky bez mzdy

Hledám parťáka pro život Obludná formulace ženských inzerátů, která potvrzuje společenskou akceptovatelnost femfa práva. Jedná se o častou formulaci v seznamovacích inzerátech. Ženy během psaní seznamovacích inzerátů často podléhají ultra aroganci a rovnou textem...

Sousloví “životní partner” je protimluv, musíme si přiznat co skutečně znamená

Je to muž, který je odsouzen být celý život pouze partnerem, jak ponižující To, že je takové sousloví vůbec možné veřejně používat, je důkazem zvrácenosti, jakým femfašizmus infikoval západní civilizaci. Samotný termín je jeden z jejrozšířenějších shit testů, který...

Dříve starostlivá žena je dnes telefonní stíhačka

Ta dívka, která by dříve byla jen starostlivá, je dnes mobilem přeměněna na nesnesitelnou stíhačku. Možnosti internetu mění lidské hodnoty skoro naruby. Snesitelné jsou dnes jen vztahy s jistou dávkou ignorance a nezájmu. Dostupnost informací díky mobilům je dnes...

Pro každou je Internet REALITA a v životě se chová podle Internetu

To co bylo v roce 2000 příjemnou nereálnou zvláštností je dnes vnímáno jako jediná realita Dlouhá desetiletí lidé vnímali cyberprostor jako něco zvláštního a nereálného. Dnes se ale elektronika používá tak univerzálně a pořád, že se už stalo, že veškeré dění v...

Metrika doručování obsahu na sociálních sítích plně favorizuje LEŽ

Sociální sítě žijí a existují proto, aby je lidé četli. Aby je zajímal jejich obsah a aby si ho sdíleli. Jelikož je LEŽ o mnoho řádů atraktivnější než pravda, je absolutně zřejmé, že sociální sítě musí šířit pouze lež. Pokud by šířili pravdu, velmi rychle by v...

Myšlenkové zvracení, častý jev v netělesné komunikaci na anonymním internetu

Nedodržováním duševní hygieny se lidé přecpávají informacemi, které jejich mozek zuřivě vstřebává, vypouští, míchá do sebe a odmítá. Pyšný člověk je do sebe dále cpe, protože jsou "zadarmo". Pyšný člověk si myslí, že čím více informací vstřebá, tím bude chytřejší. Ve...

Čím krásnější tím více jako zboží

Čím je digitální dívka krásnější, tím má v dnešním světě jasněji deklarovanou peněžní hodnotu. Krásné dívky měly hodnotu vždy, ale dnes je to díky ženské emancipaci proměněno na skutečně nacenitelnou komunitu. Nacěnění ženské krásy je možné i díky rychlosti, s jakou...

Proč ženy milují líčení

Proto ženy milují líčení, tu starou okultní nauku jak muže lákat na své tělo. Žena dokáže přirozeně vyvolávat u muže pobídku k oplodňovacímu rituálu. Veškerou snahou se líčit a umět být tělesně žádoucí dokáže žena toto: podávat tělesnou rozkoš - a tu NAPLNIT a vyvolat...

Samosnubnost

MUŽI, DEJTE SI POZOR NA SAMOSNUBNOST ŽEN !!! Ve společnosti která neuznává důležitost společenské svatby a manželství není možné, aby muž vyjádřil se kterou ženou chce založit rodinu. Jinými slovy: Žena a stát říká mužům, že na mužském názoru NEZÁLEŽÍ. Taková...

Nepřidává si Vás kvůli kontaktu s Vámi, ale kvůli manipulaci s vaším okolím

Přidala si Vás na Facebooku? Hurá, chce Vás začít manipulovat Je velmi naivní být dnes muž a věřit tomu, že holka si Vás přidává do sociálních sítí kvůli kontaktu s Vámi. Ten už má naprosto elektronicky dokonalý, telefon a SMS jsou dostatečné peklo. Vždy si Vás...

50

MAXIMA #50: Pokus debatovat s někým, jehož mysl upřednostňuje emoce před rozumem, je pouze ohromným cvičením v marnosti a vyčerpává trpělivost. Proto se nepřete se ženami. Nemá to smysl. Nelze argumentovat vůči pocitům, ty lze pouze manipulovat.

Střídavou péči využije na sex s jiným mužem

Odporné, ale dnes morálkou plně tolerované Svobodné matky oceňuji právní zakořenění střídavé péče. Střídavou péčí muž ženě umožňuje nalézt jinak tak vzácný čas. Tento čas pak svobodná matka využívá často pro svádění a sexuální hrátky s dalším mužem. Díky ultra...

Kluka si umím najít sama. Hrdý sebeklam promiskuitní dívky.

Žádná dívka nedokáže ničím ovlivnit fakt, zda si jí muž najde a bude ji chtít přijmout do svého srdce jako součást vlastního těla. To je vždy jen mužská práce a mužská zodpovědnost. Žena dokáže pouze sehnat hodně partnerů na sex a intenzivně se nabízet. To vzdáleně...

Dívky jsou vyučovány bludu, že dítětem začíná její neomezená vláda nad mužem

To je samozřejmě jen sen a lež femfašizmu, která se snaží namočit dívky do prvního nemanželského dítěte a tím z nich udělat ovladatelné samoživitelky bez vlivu na společnost.  

Kvůli Vašemu zájmu o děti se ženy nerozhodují

POZOR!!! Pozor na krutou lež současnosti Ženy s dětmi POŘÁD říkají, že je pro ně rozhodující, aby nový "partner" měl rád její děti. Není to pravda! I když budete její děti milovat na život a na smrt, zda si vybere za PARTNERA zrovna Vás to neovlivní. Stejně si chce...

Proč ženy často končí dobrovolně s násilníkem

Zoufalý mozek ženy chce bezdětnou dovést k otěhotnění a pokračování rodu Protože tělo ženy si zavelí, aby velmi bezohledně maskulinní muž převzal kontrolu nad jejím tělem fyzickou silou a navrátil jí násilím do role ženy. Tělo ženy ví, že mozek jde proti fyziognomické...

Ultrasobectví žen, sociologický standard současnosti

Sobectví je postoj názorů a chování, při kterém člověk upřednosťnuje své zájmy před zájmy ostatních a je schopen jejich cíleného prosazování. Ultrasobectví je stav, kdy si člověk neuvědomuje nic špatného protože ani neví, že ten druhý má také emoce a potřeby....

Citové vydírání

Citová a emocionální manipulace se změnila v neomezené, společensky podporované citové vydírání. Z něčeho něžného, co činilo ženu inspirativní, stalo se za posledních sto let emancipace peklo. V prostředí ultra femfašistické společnosti se manipulativní ženský nátlak,...

Proč svobodné matky?

Každá holka je vychovávána jako muž, už od první třídyHolce je dnes nabídnut pouze mužský model světa už od první třídy. Stejně jako kluci se holka učí jak se zajistit, jak vydělat, jak si koupit byt a auto. Jak sama sebe zabezpečit. Vše podle pravidel kapitalistické...

Sama si umím vydělat, vyděláváš málo. Shit testuje muže a zesměšnuje jeho práci

Bičova rada: Odpovězte jí maskulinně, podle reality. Například: "No vidíš jak sis posrala život, a teď s tím budeš do smrti každýho obtěžovat". A můžete ještě dodat: "Žádnej chlap od svý normální holky přeci nepožaduje, aby živila rodinu a makala jako chlap". V...

Hned se rozejděte s holkou kterou nemilujete a nebo jí milujete ale neposlouchá

Femfašistické nauky se Vám budou snažit vnutit shit test že: "vztah je zapotřebí budovat roky". Stejně jako každá nepravdivá rada, i tato nemá cenu pokud nerozlišuje pohlaví poučovaného. Současné vnímání rady o "neustálém budování vztahu" se většinou zjednodušuje na...

Když holka začne sdílet “citáty”, je zcela v pasti femfašistické ideologie

"Motivační citáty" na facebooku a internetu obecně Jsou výsledkem cíleného tlaku propagandy, která přepracovává ženské myšlení tak, aby se ženy staly nepřáteli mužům. Jelikož síla, která vytváří "motivační citáty" umí manipulovat se ženou mnohem lépe, než žena sama,...

34

MAXIMA #34: Muži musí získat status a moc, aby byli milováni; ženám a dětem stačí existovat.

Rady jak “neslepovat starý vztah”

Ríkají pravými slovy toto: Nikdy neuznejte svou chybu, jste rovnoprávné tak se staňte taky chlapem a tvrdě vyžadujte po chlapovi aby se přizpůsobil Bohužel to v praxi spůsobí, že: Žena se začne chovat jako muž, čímž nadřadí svou pýchu nad snahu zajistit si emocionální...

Chcete se naučit dostat ženy do postele a přežít rozchod?

Většina internetových vztahových rad je proti mužům Pokud se někde na Internetu nalézá článek o vztazích napsaný PRO MUŽE, v 70% se jedná o pouhá dvě oblíbená témata: Jak dostat ženu do postele a jak co nejrychleji od ní odejít a přežít utrpení ze ztráty milované ženy...

Fáze a milníky ženské snahy užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů

Každá dívka potřebuje muže, který si ji vybral. Pouze muž, který si jí vybral a bojoval o ní, je pro ni zárukou, že on bude plně emocionálně uspokojen pouhou její existencí. Z principu emocionální kaskády vyplývá, že žena poskytuje muži emocionální uspokojení pouze...

Rande ve veřejném prostoru? To je trapas, je to jen požadavek propagandy.

Rande ve veřejném prostoru je ideální výsledek propagandy femfašizmu. I když to zcela odporuje zdravému rozumu, všechny ŽENY jsou poslušné PROPAGANDĚ a tvrdě vyžadují pravidla, které je systém naučil. Rande má být u potůčku, o samotě, je to intimní zážitek dvou osob....

Hádka se ženou, aneb co by měl muž vědět aby obstál v primitivním emočním testu

Každá hádka se ženou, která nějakým způsobem souvisí s její pohlavní rolí, je vždy převážně založená na jí na tónu jejího hlasu a na emocích které se snaží žena vyvolat. Muži si naivně myslí, že žena je tak hloupá, že si při hádce odporuje sama sobě díky své nízké...

Muži pozor! Spokojení budete jen když žena naplní vaše emoce

Svět okolo, plný populárního humanistického femfašizmu nás donutil vnímat naše mužské emoce jen skrze to, co nám o nás ženy napsaly. To je dost potupné nemyslíte? Sen muže je stále stejný od stvoření člověka Naše mužské emoce jsou zvláštní tím, že my je plánovitě...

Zjistí z digitální stopy vše

Kdo z nás mužů nechává běžná data na internetu, ten za sebou zanechává digitální stopu. Ta je pro zvídavé ženy velmi snadno dohledatelná. I dívenka která na Excel bude koukat jako na zjevení dokáže hravě na sociálních sítích zjistit totožnost všech vašich ex, zda jste...

Jaký byl vztah otců dětí ke svobodným matkám?

Femfašizmus zásadně řeší pouze emocionální otázky žen. Okrajově se řeší děti, a to převážně jako emocionální nátlak na ženy k větší spotřebě. Mužské emocionální uspokojení se neřeší vůbec, jako by vůbec neexistovalo. Proto si ani žádný časopis a vědecká situace...

Žena nemusí poslouchat, muž tedy není zodpovědný za rodinu

Zodpovědnost za nekoho a za neco se dá realizovat pouze tehdy, pokud má druhá strana povinnost poslouchat. Pokud poslouchat nemusí, automaticky tím končí zodpovědnost druhé strany, protože už nejde realizovat. Femfašizmus zásadně zatajuje, že muži skutečně nejsou...

Muži dnes ubližují ženám a ničí je – známý syntetický shit test

Tento nesmysl je většinovým postěžováním každé dnešní digitální dívky. Obecně jsou ženy přesvědčeny, že muži jim v poslední době nějak cíleně ubližují. Tento nesmysl je vnucován ženám proto, aby nepoznaly, že jsou systémem cílevědomě oklamávány. Tímto tvrzením se...

Nehádejte se elektronickou komunikací

Bičova rada: Omezte komunikaci se svou láskou na fyzický kontakt. Pokud si musíte psát, NIC praktického neprobírejte, neveďte hádky a vztahové spory elektronicky. To vůbec nikam nevede, a spíše vždy vyhraje žena. Pokud si chcete s koroptvičkou psát, zdaleka nejlepší...

Mladé dívky napodobují maskulinitu ultra arogantním přístupem k okolí

Sexuální strategie odlišného živočišného druhu? Elektronická média extrémně urychlují destruktivní dopady femfašistické výchovy. Dívky totiž mohou své shit testy i sepepropagaci provádět způsobem nevázaným na fyzický svět. Provádějí to plošně a anonymně. Tím se lidská...

Díky své přesile nastolily tvrdé podmínky

Svobodné matky tvoří obrovskou část populace, prakticky zcela novou společenskou třídu. Je jich tolik, že můžou vytvářet požadavky jako celek. Díky tomu mohl vzniknout tak pevný femfašizmus. Bezdětných svobodných žen je minimum. Místo toho, aby svobodné matky se...

71

MAXIMA #71: Chlapec vychováván bez otce, nebo otcem slabým, má vysoké šance být zženštilý. Dívka vychovávána bez otce, nebo otcem slabým, bude pravděpodobně maskulinní. Z nesprávně vychovávaných dětí se stávají dysfunkční dospělí. Takoví jedinci mohou projít procesem...

Ženská emancipace

"Emancipace žen" je název pro nauku, která má oklamat člověka. Nauka tvrdí, že má přinést ženám "stejná práva, jako mají muži". To je samozřejmě nesmysl, nauka přináší úplně něco jiného, a to si právě nyní řekneme správnými slovy.   Ženská emancipace = Osvobození...

Opětování neexistující lásky. Zvláštní ženská taktika manipulace

Tímto druhem chování se snaží žena muži VNUTIT sama sebe pomocí mužské touhy po uspořádání spravedlivé rodiny. Je to past samosnubnosti žen.

93

MAXIMA #93: Je-li žena dosažitelná ale muž věří, že na ni nemá, pak na ni nemá.

Všechny oficiálně uznávané vztahové rady jsou femfašistická lež

Je to jednoduchá rovnice Jelikož je společnost ultra femfašistická, všechny vztahové rady které jsou systémem uznány jsou tudíž propagandistická lež femfašizmu.

Podvědomí holek zuřivými shit testy hledá muže, který je silou vyvede z jejich debilních myšlenek

Reprodukční aparát ženy moc dobře ví, že nauky společnosti i její vlastní vědomé názory a rozhodnutí vedou DO PRÁZDNA. Že jí společenské konvence nutí studovat, pracovat, a vůbec dělat všechny kraviny jen ne poslechnout hlas těla a zažít spokojený život matky a...

Děti vyrůstající jen s matkami, smrtelné nebezpečí pro stát

To co nyní nastalo, nemá v historii lidstva obdoby. Lidé sami dobrovolně rozpustili rodiny a snížili porodnost Statistiky jsou neúprosné. Dětí narozených svobodným matkám co s mužem nežily ani v průběhu těhotenství je většina! Veškerá budoucnost naší společnosti se...

Shit testy primární a shit testy syntetické

SHIT TEST PRIMÁRNÍ Primárním shit testem hledá žena hranici, kam až může zajít a kde narazí na vaší maskulinitu. Vychází z přirozené ženské sexuální strategie. Díky femfašistické společnosti, neomezené konvencemi slušnosti, nabývá i primární shit testing obludných...

Rozchod s otcem dítěte jako prostředek vynucení jeho péče o dítě

Další legální prostředek femfašizmu Rozchod matky s otcem dětí je věc, kterou muž dnes nemůže ovlivnit. Když ho žena odřízne od rodiny, do které třeba ani nechtěl jít ale pracně si na to zvyká, nemůže muž dělat nic. Maximálně se podívá na web do poraden a tam mu ultra...

Citátová kampaň femfašizmu, zamoření facebooku letáky femfašistických hesel

Femfašizmus používá famózní letákovou kampaň samizdatově šířených JPG obrázků s propagandou Celý facebook je zavalen obrovským množstvím letáčků v podobě takzvaných "vztahových CITÁTŮ, MOUDRA A RADY". Tyto soubory JPG jsou mohutně virálně sdíleny komunitou a potom...

Události z pohlavního života, které mají pro muže a pro ženu stejnou emocionální hodnotu

V propagandě, která je zaměřená proti lidským vztahům se velmi často zcela chybně uvádí kárka že stejné události vyvolávají u muže a ženy stejnou emocionální reakci. Dokonalým příkladem je například věta "nejkrásnější okamžik v životě je, když tě to je dítě poprvé...

Genderová enemizace

Proč se dnešní muž bojí odporovat ženě? Protože díky všeobecné iluzi oprávněnosti ženských požadavků si vzdorováním samosnubné ženy dnešní muž vytvoří člověka, který je silně motivován k nepřátelským aktivitám vůči němu. Stejně jako muž většinou nerozbije nepříjemnému...

Shittestový nápor po vyznání lásky, důvod proč vzniká a jak ho ustát

Vyznal jste jí lásku a ona se hned sekla? Je to přirozený shit test na Vás. Žena se v rozmnožovacím rituálu chová JEN na základě pudů. Proto je pudy řízeno veškeré její chování. Nedá se jí moc vyčítat, proč se chová jak se chová. Ona se tak chová, protože je to tak v...

Buldozerizmus

Rozdílné emoce obou pohlaví, plynoucí z jiné pozice v emocionální kaskádě, vedou k úplně jinému způsobu chování ve vzájemném vztahu. Přesto nás nové falešné nauky nutí k tomu, abychom si mysleli, že existuje úplná rovnoprávnost. Rozdíl dobře vynikne v případě, kdy...

Pozor, strhne Vás do všech problémů a nebudete mít možnost se bránit

Vztah se ženou je dnes jako let tryskáčem, který pilotuje náhodný pasažér Představte si, že sedíte ve vrtulníku jako pasažér a musíte nechat pilotovat náhodného kolemjdoucího. Když to roztřískáte a budou ztráty na životech, stejně obviní Vás, že jste do toho šel....

Energie sexuální touhy je využívána jako hnací síla pro vydírání a nepřátelství

Nepřátelství mezi mužem a ženou už se bude jen stupňovat Neexistuje žádný tlak na to, jak by se mohlo vylepšit vzájemné soužití obou pohlaví. Obě pohlaví pořád přirozeně touží po společném životě, ale elektronika a Druhá Morálka (tedy převážně feminizmus jako snaha...

Sport je dobrý sluha ale zlý pán – aneb “moje přítelkyně velmi přibrala”

Sacharidy vedou k rychlé tloušťce. Mědvědi o tom ví své. Mladý muž by měl vědět a počítat s tím, že i žena má různé fyziognomické nastavení. Jsou dívky tenké, které mohou dělat co chtějí a zůstanou tenké, a jsou dívky ramenaté, které se udržují tenké právě sportem....

Vztah je o KOMPROMISU. Jeden z nejrozšířenějších shit testů

KOMPROMIS, mantra současných vztahových magazínů. KOMPROMIS je udávaný jako jakýsi návod na soužití. Je to ale jen operátor femfašistické ideologie. Kompromis dnes znamená prakticky výběr mezi tím co MUSÍME a co NECHCEME. Kompromis není nikdy příjemný. Kdo učí nauku o...

Kamarád s výhodami

Pohrdavé označení pro muže, který se nenechá zmanipulovat k samosnubnosti Tlak propagandy učí ženy pojmenovávat jejich neúspěchy hanlivými jmény. K těmto termínům patří i "kamarád s výhodami". Tímto termínem ženy pohrdavě označují muže, kterého nedokázaly zmanipulovat...

Bičův test emocionální kaskády

Platnost kaskády emocionální závislosti v rodině demonstruje A. Bič často na příkladu takzvaného "bytového testu". Dětem, ženám a mužům nechá nakreslit půdorys ideálního bytu kde se bude dobře bydlet. Děti Nakreslí buď svůj pokojíček, někdy nezapomenou na místnosti o...

Internetové seznamky – neseznamují ale rozvrací rodiny

Kdo věří tomu, že obří placené seznamovací portály chtějí aby se lidé seznámili a přestali platit je naivní Celá psychologie a vnitřní logika obřích seznamovacích portálů s pokročilou umělou inteligencí je koncipováná všemi prostředky tak, aby: znemožnila ženám...

Nenechte se vláčet ženami po špatné cestě nesmyslných vztahů

Celá současná společnost řídící se pravidly Druhé morálky je nastavena tak, že prakticky vždy nabízí špatnou cestu vedoucí k citovému rozvratu muže. Ženy už totiž rozvrácené jsou samotnou výchovou. Jejich destruktivní výchova má zasáhnout muže i děti rozvratem rodiny....

Tamagoči efekt. Nestaň se jejím tamagoči

Tamagoči efekt Ženy současnosti mají díky výhradnímu užívání netělesné komunikace v tělesných vztazích velký problém s hormonálním systémem a dopaminovými odměnami za své činy. Ženský mozek neví, který předmět co mluví má či nemá tělo a jak je nutné se k němu chovat....

Mám štestí jen na blby, stěžují si holky. Jejich shit testy totiž projde jen ten co o ně nemá zájem

Holky nic neví o femfašizmu ani o shit testovém potratu. Nikdy nemohou dospět k poznání pravdy. http://digitalnivztah.cz/femfasizmus-jako-soucast-divci-osobnosti-uz-nejde-vymazat/

Výtah z článku: Henry Makow “Jak Rockefellerové předělali ženu”

Na svých studiích ve slovinském Mariboru se Alfonz Bič seznámil s knihami Henry Makowa. Ty sice označil za "příliš konspirační", ale velmi ho překvapila podobnost s jeho vlastní knihou "Průvodce mladého muže světem kapitalistických dívek". Musíme...

Budou se snažit všechno si vynucovat

Hymna femfašizmu Holky se díky myšlenkám rovnoprávnosti ženské emancipace řídí docela nesmyslnou, ale oblíbenou filozofií: jaké si to uděláš, takové to máš. Tato filozofie, která je téměř hymnou femfašizmu, možná funguje když si stavíme plastikový model. Ten je...

Jak pracuje femfašizmus s ženou, co jí učí a jakou ji chce mít

Útok na ženskou psychiku a vyučování Druhé morálky Popíšeme si podrobněji mechanizmy Druhé morálky, které ženu donutí jít proti svým instinktům, proti svému tělu a proti rodině. Cílem Druhé morálky je naučit ženu, aby vždy šla špatným směrem a aby vždy minula svůj cíl...

Zdánlivě nekonečné seznamovací možnosti internetu vedou ženu čím dál tím víc mimo to co chce

Internetová netělesná komunikace je oblíbená díky své zdánlivé efektivnosti. Bez jediného pohybu je možné obsluhovat mnoho konverzací. Ženám se zdá, že když je internet efektivní při burzovních operacích nebo například jako bazar starých věcí, musí být nejlepší i pro...

Pan Božský je skutečný

Nedostižný sexuální sen dívek a žen Nejmenované televizní seriály zavedly okřídlený pojem "Pan Božský". Není to jen prázdné slovo. Je to pojem, který označuje jednu z neukojených ženských potřeb a vášní. Označuje muže, ke kterému cítí lásku, obdiv a úctu a zároveň ho...

Rada jak bezpečně poznat její další chování ve vztahu k Vám

Sledujte, jak o Vás mluví s rodinou a s kamarádkami ve vaší přítomnosti Pokud o Vás hned mluví s lehce posměšným tónem, přesně takové má smýšlení a přesně takový bude další vztah! Příklad: "...on je taky takovej špindíra...." řekne jen tak v konverzaci s matkou abyste...

Ženy pláčí po mužích, které vychovávala “vojna”. Ale zároveň je nechtějí.

  V dnešním právním systému ani po absolvování vojny případně plné zabíjení a podřezávání nezíská dnešní muž nějakou výrazně větší právní převahu nad současnou samostatnou ženou. Zrušením jakékoliv společenské hodnoty "svatby" Systém prakticky mužům říká, že na...

Pokuste se co nejdříve získat navrch

Ženy ani dívky dnes muže nepotřebují k životu. To je fakt a nedá se s ním nic dělat. Normálního vztahu (dle lidské přirozenosti) se už v západním světě nedočkáte. Aby muž mohl žít se základní hrdostí, musí co nejdříve získat navrch. Tedy být ten, co vyvíjí tlak....

Nechci sex na jednu noc

Nechci sex na jednu noc, vynucování závazku jednostranné oddanosti získanou výměnou za sex Ženy rády používají femfa heslo: "Nechci sex na jednu noc". Mimochodem, jako by právě ženy neurčovaly svou budoucí náklonost k muži podle tělesného vjemu při sexu. Požadavek...

Zralé ženy chybně očekávají “namlouvání”

Femfašistický systém ví moc dobře, jak zmást myšlení ženy. Všemi prostředky tedy ženy vyučuje pokroucené "rady". V současnosti například většina žen okolo 40 a výše přijala z médií jako fakt, že muži se o ně musí "ucházet" jako o osmnáctiletou manželku. To je...

Vztah se “buduje” mnoho let, dnes magický shit test

V současném femfašistickém konceptu je "budováním" vztahu prostě pojmenováno pomalé a trvalé zpracovávní muže skrze ženin femfašistický tlak. Zpracování k tomu, aby ani nepomyslel na Maxima Regula a upadnul v tichou beznaděj že prostě tak to musí být. Vždy když muž...

Druhá morálka si vysloveně vynucuje animální přístup k ženě

Hlavní důvod účinnosti femfa druhé morálky na rozpad mezilidských vztahů spočívá v tom, že ženám médií vnucené fašistické chování v rámci ženského "pohlavního národa" přímo nutí muže, aby se k ženám chovali podle pravidel Druhé morálky, kterou femfašizmus diktuje. To...

Muž který chce potetovanou hrubou ženu je typickým produktem femfašizmu

Představa, že muž touží po hrubé ženě potetované jako starý námořník je femfašistickou pohádkou. Bohužel, spousta chlapců a mužů tomu "tak nějak věří". Ve skutečnosti je to shit test. Maskulinní muž hledá v ženě ženskost. To i z principu nemá žádnou cenu. Nikoliv...

Perspektiva vztahů které si vybraly ženy

Desítky milionů mužů dnes žijí v nepřirozených vztazích, do kterých je ženy vmanipulovaly předstíranou oddaností. Tato novodobá metoda manipulace je umožněna femfašizmem a faktem, že ženy jsou oddané státu s ten se o ně postará. Ženy pak chtějí realizovat propagandou...

“žena mě opustila” versus poslal “sem tu čůzu do hajzlu”

Dvě tvrzení která popisující nové ženě stejný konec Vašeho předchozího vztahu: Ten první má muskulinitu zápornou, je pro ženy odpuzující. Ten druhý je pro ženy přitažlivý protože je maximálně muskulární. Nakonec, je to přesně formulace, kterou zájemkyně o sex s Vámi...

97 – 98

Ženy ve svém životě potřebují od muže mužnost, pevnost, vedení a rozhodování; touží po tom. Ve vztahu, nejsi-li dostatečně maskulinní, tvá žena tě bude podvádět. Je to jen otázkou času. Jako takového, úspěšnost vztahu je primárně tvou zodpovědností, nikoliv její....

Na lásku k nevlastním dětem nevzniká právní nárok

Toto je VELMI ZÁVAŽNÉ TABUIZOVANÉ TÉMA SOUČASNOSTI! Muži západní civilizace musí většinou chodit s ženami s dětmi cizího muže. Na mužskou lásku k nevlastním dětem ale nevzniká sebemenší právní nárok. Vždy o všem rozhoduje jen a jen vůle dotyčné ženy, která určuje...

Potřebuje Vás hlavně na sex a služby

I když Vás bude žena s dětmi skutečně milovat, bude Vás potřebovat hlavně na sex a na služby spojené s JEJÍ VLASTNÍ AGENDOU. Jak bude často všude říkat: "Moje dítě (s jiným mužem) je pro mě číslo jedna". Nesmíme zapomínat na to, že žena s dětmi už rodinu i muže už má,...

Ženy nezajímají tvé útrapy a problémy, pouze tvé úspěchy

Ženy nezajímají tvé útrapy a problémy, pouze tvé úspěchy Sdělovat ženám své útrapy v době, kdy jsou ženy vychovávány jako rovnoprávné mužům znamená se ještě více ponížit. Maskulinita muže pak klesá hluboce pod bod mrazu. Když máte problém, PŘIKAŽTE ženě co má udělat...

Ženy mají rozhozené to po čem touží a to co vědomě chtějí

Touhy jsou dané tělem a nejdou změnit. Vědomá přání jsou dána tlakem společnosti, kdy se žena chce zařadit do proudu, který "frčí". Principem rozvratu současné společnosti je uměle vyvolaný nesmiřitelný konflikt mezi ženskými touhami a vědomým...

Tento svět nic nedává ale jen bere

Společnost současnosti je výsledkem toho, jak si to lidé přejí. Pokud máte pocit, že Vám svět nic nedává, že jen investujete snahu a výsledek není žádné uspokojení, je to tím, že současný svět toto nenabízí. Můžeme ale počítat s tím, že situace se už nikdy nezlepší,...

Správně se s ní rozejít aby se mohla vrátit? Musíte se rozejít jako maskulinní muž.

Zdánlivý nepochopitelný blábol pro mladého muže je návod na rozchod s dívkou, který umožní její "návrat" je ve skutečnosti triviálně jednoduchý. K rozchodu musíte uvést maskulinní důvod! V okamžiku rozchodu musíte projevit vysoký stupeň maskulinity, tedy mužského...

Proč už se muž nedočká žádné podpory od dívky a ženy

Není to způsobeno tím, že by byly ženy nějak více zlé nebo bezohledné víc než jindy. Je to chyba společenského vlivu, morálky a femfašizmu. Ten ženy vykořenil z přirozené role, do které patřilo i to, že podpora muže byla důstojnou součástí ženina života. Dnes jsou...

Musíš si najít starší která už ví co chce. Tragicky chybná rada mladým mužům

I otcové zpracovaní propagandou femfašizmu dávají svým dospělým synům chybné a zničující rady. Jednou z těchto rad je pouhá chybná úvaha, že žena se stává pro muže lepší tím jak stárne. Je to ale stejný nesmysl jako hnát do armády starší muže. Žena od nástupu své...

Jestli hledáš nekoho jen na sex, tak to ja doopravdy nejsem. Nejsem holka na jednu noc. Chci trvalý vztah.

Jestli hledáš nekoho jen na sex, tak to ja doopravdy nejsem. Nejsem holka na jednu noc. Chci trvalý vztah Toto je mantra dívek a žen, které muže nepotřebují na nic jiného, než na sex a jako asistenci jejího samostatného života.

Rodina a morálka zanikla jako kazety a parní stroje

Lidé opouští to, co už je k nepotřebě. Lidé opouští to, co už bylo překonáno. Stejně jako lidé opustili kompaktní kazety s magnetickou páskou, protože jsou v době MP3 a online streamů skutečně k ničemu, tak lidé opustili i vztahovou morálku a rodinu. I morálka ve...

Zneužije vaše naplnění hormony z předchozí lásky a vnutí se Vám manipulací

Stárnoucí ženy využívají vaší hormonální saturace po rozchodu s mladou dívkou Mladá dívka vyvolá v muži hormonální bouři. Tělo mladé dívky si žádá oplodnění a uvedení do role matky, protože se nachází v relativně krátkém období, které je pro prvorodičku BEZPEČNÉ. Po...

Problém SYTOSTI, nasycení duše toužící po informacích, vedoucí k přesycení

Stejně jako tělo touží nasytit svůj hlad, duše člověka se touží sytit informacemi. Informační technologie umožnuje nekonečné sycení informacemi o všem, bez omezení. Tak jako přesycení jídlem vede k negativním jevům, i přesycení informacemi vede k podobně negativním...

Mužské fňukáníčko nad zlomeným srdíčkem, přesně to, k čemu Vás tlačí shit testy

Žena sexuální (rozmnožovací) vztah s mužem chápe animálně, tedy nikoliv morálně Moje holka mě opustila, nemám na holky štěstí, všechny holky mi ublížily, mám zlomené srdce, všechny holky jsou na mě zlé, chtěl sem pro ní udělat všechno všecičko a ona se na mě...

Satisfakční a stresorové motivanty – základ všech mezilidských vztahů

Všechny mezilidské vztahy, ať už sexuální nebo třeba zaměstnanecké, mají duální polaritu motivů, kvůli kterým do vztahu lidé vstupují a kvůli kterým ve vztazích setrvávají. Těmto důvodům, které lidi do vytváření mezilidských vztahů nutí, říkáme "motivanty". Motivanty...

Youtube návody jak sbalit holku, jak si jí udržet, jak nezkončit ve friendzone. Něco o jejich podstatě

Všechny Youtube návody jsou v podstatě popis, jak bruslit po vlnách femfašizmu Podstatou těchto návodů je prakticky vždy popis toho, jak má muž provádět kontra manipulaci, aby žena byla udržována v nejistotě, že stále ještě nevyhrála. Celá tato hra nemá samozřejmě...

Druhá morálka

Název pro systém emocionálních hodnot které lidi vyučuje femfašizmus a ostatní "moderní" nauky Cílem fefašizmu je likvidace křehké rovnováhy mezi ženským tělesným a duševním rozumem. Tím je celý chod společnosti nasměřován nesprávným směrem a všichni minou svůj cíl,...

Hned jak sem na něj přestala mít čas po narození dítěte, naštval se a opustil mě

Typický nesmysl, který ženy často šíří do světa a propaganda femfašizmu je dokonale medializuje Ve skutečnosti je to zastrašování mužů. Po mužích se chce, aby se za takové chování stydeli a snažili se hodí nikdy neudělat. Chce se po nich, aby byli poslušní. Systém se...

Kamarád s výhodami

Pohrdavé označení pro muže, který se nenechá zmanipulovat k samosnubnosti Tlak propagandy učí ženy pojmenovávat jejich neúspěchy hanlivými jmény. K těmto termínům patří i "kamarád s výhodami". Tímto termínem ženy pohrdavě označují muže, kterého nedokázaly zmanipulovat...

číst více
girl 863686 1920 400x250 - Digitální vztah

Tento svět nic nedává ale jen bere

Společnost současnosti je výsledkem toho, jak si to lidé přejí. Pokud máte pocit, že Vám svět nic nedává, že jen investujete snahu a výsledek není žádné uspokojení, je to tím, že současný svět toto nenabízí. Můžeme ale počítat s tím, že situace se už nikdy nezlepší,...

číst více

Sexting

Převážně ženám podstatnou část uspokojení přináší pocit, že mohou s mužem manipulovat skrze jeho touhu po jejich těle. Sexting je pojem složený ze slov sex a texting. Jedná se tedy o psaní o sexu. Pro mnoho žen současnosti je to hlavní forma sexuálního života. Ženu...

číst více

Online odvolávací pohotovost

Běžnou praktikou současnosti je, že když žena už nemůže vydržet internetovou samotu a vyrazí na kontakt s mužem, je domluvena s pohotovostí na telefonu, která po několika minutách začne dotyčnou ženu odvolávat za nějakým smyšleným důvodem. Nejčastěji se používají...

číst více
design 3053878 1920 400x250 - Digitální vztah

Holky jsou tak zpitomělé elektronikou, že pojmy “veřejně přiznat” a “sdílet na facebooku” považují za jedno a to samé

Ženské srdce přijalo elektronickou komunikaci netělesnou jako žíznící přijímá láhev vody. Jako by celá tisíciletí čekalo jen na TOTO. Je to ale iluze, daná obrovským individualizmem dnešní doby, kdy ženy prostě tráví čas samy místo aby byly celý den pospolu u nějakých...

číst více

Jump to B, C, D, E, F, G, H, I, K, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Z

B

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

Nutné přečíst:

Rubriky

  • 114 320
  • 367
  • 18

První vztahový magazín POUZE pro muže

- Digitální vztah Magazín Digitální Vztah tvoří vyjímečný a potřebný protipól časopisů a webů PRO ŽENY. Tyto ženské časopisy jsou psány pro to, aby byly hodně čtené a žádané, a z toho důvodu obsahují populární nepravdy. Ženské magazíny se snaží neustále obhajovat neúspěch ženské emancipace a vysvětlovat, že za nespokojeností žen a rozpadem vztahů stojí muži a jejich neschopnost. Také vyučují ženy nelidskému přístupu k mužům jako k neživým předmětům, které je nutno správně používat, aby fungovaly správně...
pouzemuzi - Digitální vztah

Proč to tu nejvíc zajímá ŽENY?

Ženy si zvykly na to, že je beztrestné bezohledně pomlouvat muže a urážet je ve svých magazínech. Proto je velmi zajímá, co píše Digitalnivztah.cz. Magazín Digitální Vztah ale tvoří potřebný protipól publikací pro ženy. Obhajuje mužská práva, brání mužské srdce a emocionální život. Ukazuje cestu k záchraně funkční rodiny a tím i celé naší západní kultury. Bez ohledu na to, co si ženy o tom myslí. Protože muž vládne.
pouzemuzi - Digitální vztah

Je zde tlak podporující rozpad vztahů

Ve společnosti existuje jasně patrný nekompromisní tlak na rozpad mezilidských vztahů. Nauka zrovnoprávnění žen je jen falešnou iluzí, která vnutila ženám nepřirozené jednání proti vlastním instinktům sebezáchovy. Indoktrinace ženského myšlení je zcela srovnatelná s fašizmem nacistickým. Současné ženy jsou naučeny se své přirozené roli zuřivě bránit i za cenu vlastního sebezničení…
pouzemuzi - Digitální vztah

Druhá morálka

Odstoupením od lidské přirozenosti přichází do lidských životů Druhá morálka. Systém chování a myšlení, který není v rozporu s matematickou LOGIKOU, ale je v rozporu s lidskými instinkty. Přechod od přirozené Morálky k Druhé morálce je nevratný proces, který sám sebe urychluje.

Shlédnutí: 17083