Ony si myslí, že řídí vztahy

Ženu může ke spokojenému životu směřovat jen Muž Díky přijetí nesmyslné teorie jaký si to uděláš, takový to máš si většina holek myslí, že řídí vztahy s muži. Okolní ultra femfašistické okolí jim prakticky nedává možnost myslet si něco jiného. Představují si to asi...

Femfašizmus

Co JE femfašizmus Femfašizmus je myšlenkový směr tvrdící že žena sama je dostatečně kompetentní ovládnout své tělo sama bez muže a že může samostatně vychovávat novou generaci a převzít tak zodpovědnost za pokračování civilizace. K tomu se pojí všechny odvozené...

Fáze a milníky ženské snahy užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů

Každá dívka potřebuje muže, který si ji vybral. Pouze muž, který si jí vybral a bojoval o ní, je pro ni zárukou, že on bude plně emocionálně uspokojen pouhou její existencí. A pak také tím, že ona bude dělat své věci v rámci jeho založené rodiny. Samosnubností žena...

Chlapci pozor! Otcové Vám nemohou nic poradit, doba se mění příliš rychle

Poprvé v historii lidstva nemohou starší poradit mladším. Změny chování nastávají příliš rychle a zásadně. Od poloviny 20. století byla vytvořena pevná základna femfašistické společnosti (ve světové literatuře je jev pojmenován nepřesně jako feminizmus, feminism)....

“žena mě opustila” versus poslal “sem tu čůzu do hajzlu”

Dvě tvrzení která popisující nové ženě stejný konec Vašeho předchozího vztahu: Ten první má muskulinitu zápornou, je pro ženy odpuzující. Ten druhý je pro ženy přitažlivý protože je maximálně muskulární. Nakonec, je to přesně formulace, kterou zájemkyně o sex s Vámi...

Instantní shit test, nová forma inzerce skrz kterou projde jen ten, co neumí číst

Shit testuje Vás ještě dřív, než Vás pozná Internet a jeho seznamky akcelerují ženský shit testing do takové rychlosti, že se čím dál tím více projevuje i v "inzerci". Tento shit test má v sobě samozřejmě onu klasickou dávku arogance a pohrdání a je VŽDY formulován...

Zneužije vaše naplnění hormony z předchozí lásky a vnutí se Vám manipulací

Stárnoucí ženy využívají vaší hormonální saturace po rozchodu s mladou dívkou Mladá dívka vyvolá v muži hormonální bouři. Tělo mladé dívky si žádá oplodnění a uvedení do role matky, protože se nachází v relativně krátkém období, které je pro prvorodičku BEZPEČNÉ. Po...

Nekonzumujte “umělecky” ztvárněný smutek, hnus a beznaděj

Kdo umělecky ztvárňuje smutné emoce, beznaděj a hnus, ten je škůdce co prostě škodí lidem. Prostě jen šíří hnus dál POZOR!!!!! Obzvláště se vyvarujte konzumace "umění", které vytvořili lidé úchylní, sebevrazi, posedlí a vyšinutí. Podstata jejich díla je, že do něj...

90% jejích citových potřeb zabezpečí její dítě, Vy jste jen doplněk na zbytek

Žena s dětmi už muže má, jen zrovna není s ním Ale to nejdůležitější pro její emocionální život už má také, pořídila si vlastní dítě. Dítě či ještě lépe děti které vychovává jí zabezpečí naprostou většinu nejdůležitějších citových emocí, které v životě potřebuje. Vše...

Fake news – internetový kreativní formát napodobující novinové zprávy

Falešné zpravodajské weby, takzvané fake news, jsou novým literárním útvarem. Jedná se o texty a fotomontáže napodobující svým vzhledem novinové zprávy, samozřejmě vždy převratné a nesmírně zajímavě podané. Vznikly proto, že publikovat na internetu je zdarma. Fake...

Pokuste se co nejdříve získat navrch

Ženy ani dívky dnes muže nepotřebují k životu. To je fakt a nedá se s ním nic dělat. Normálního vztahu (dle lidské přirozenosti) se už v západním světě nedočkáte. Aby muž mohl žít se základní hrdostí, musí co nejdříve získat navrch. Tedy být ten, co vyvíjí tlak....

Postfaktická doba

Postfaktická doba a její vliv na vztahy mezi mužem a ženou Systém zakazuje šířit informace o tom, že jev, nazývaný jako "postfaktická doba", se nejvíce projevuje právě v mezilidských vztazích! Proto v pořadech a diskuzích o postfaktické době se nesmí vůbec zmiňovat,...

Sexting

Převážně ženám podstatnou část uspokojení přináší pocit, že mohou s mužem manipulovat skrze jeho touhu po jejich těle. Sexting je pojem složený ze slov sex a texting. Jedná se tedy o psaní o sexu. Pro mnoho žen současnosti je to hlavní forma sexuálního života. Ženu...

2 Nesmíte se ke své lásce chovat “dobře”, to je z předminulého století

Musíte si uvědomit, že doba je zcela jiná. Dívky jsou vychovány absolutně jinak v naprosto jiné společnosti. Aplikovat principy chování z 19. století je nesmysl, dnes platí uplně opačné módní společenské konvence a duše dívky je nevratně přeučena do nepřirozené role....

Nenechte se od ní urážet že muži jsou dnes k ničemu!

Žena dokonale pohlcená učením Druhé morálky pořád sama sobě opakuje otázku, kterou jí femfašizmus naučil od dětství: Jakou roli má tedy dnes muž? Ve společnosti, kde jsou ženy vychovávány jako muži.... žádnou! Proč? Protože ženy obětovali manželství, rodinu a děti ve...

Její první úlovek mohl vše, Vy už nic

Zatím co otec jejích dětí mohl naprosto vše, Vy už budete pod přísnou kontrolou. Zkušenosti z předchozí zoufalé snahy udržet si chlapa (proti jeho vůli samozřejmě) budou použity na Vás. To musíme mít pořád na paměti. Rada: Snažte se co nejdříve převzít kontrolu a...

Myšlení dívky se řídí jen módními vlivy

Společnost lidí je možné vždy ovládat tak, že jejich dívky naučíme nové módě. Silné společnosti dokázaly své dívky uchopit a držet na uzdě tak, aby je nikdo jiný nemohl přeučovat do nového chování. Jakmile se společnost odchýlí od přirozenosti, přestane si hlídat co...

Ničitelky mužů, ubližují kvůli pomstě

Novodobé sirény lákají na svou nevinnost Ničitelky mužů jsou posedlé touhou pomstít se mužům tím, že absolutně zničí jejich emocionální život. Vyžívají se v mužově bolesti a rády jo uvádí do stavu zoufalosti a beznaděje. Čerpají pak z mužovo zoufalství energii. Mají...

Pozor na stárnoucí bezdětné ženy, chtějí poctivé a čestné platiče výdajů a emocionální výlevku

Neposkytují to nejdůležitější pro muže = emocionální naplnění Je nutné všechny mladé muže varovat před fenoménem stárnoucích bezdětných lovkyň čestných mužů. Takové ženy neposkytnou muži žádnou emocionální podporu v ničem. Po krátkém období poskytování sexu a pocitu...

S dcerou od svobodné matky už nic normálního nezažijete

Druhá generace přináší vypilovaný model nepřátelského chování k rodině Doba kvapí a první generace digitálních dívek vychovává dcery na vdávání. To je jen ironie, nebojte. Žádná z nich se vdávat nechce a nebude. Všechny budou pokračovat ve způsobu života své matky,...

Kamarád s výhodami

Pohrdavé označení pro muže, který se nenechá zmanipulovat k samosnubnosti Tlak propagandy učí ženy pojmenovávat jejich neúspěchy hanlivými jmény. K těmto termínům patří i "kamarád s výhodami". Tímto termínem ženy pohrdavě označují muže, kterého nedokázaly zmanipulovat...

Je vůbec schopna dalšího vztahu?

Zjistěte si to dříve než začnete plánovat a spoléhat na síly pudů Většina digitálních dívek je tak přehlcena kontakty a rozjednanými internetovými nabídkami na setkání a sex, že se nejprve pokusí je všechny stihnout. Řídí se pravidlem, že když bude hodně vybírat, tak...

Ženy používají sexuální pud jako by to byla láska

Ženy nerozumí emocím muže. Ve vztahu s mužem jsou proto odkázány vždy na rady okolí. Každá žena čerpá vědomosti jak uspět v uspokojování svých pudů pouze ze společensky propagované morální normy. To samozřejmě znamená, že pokud propaganda poskytne ženám chybnou...

Žena nemusí poslouchat, muž tedy není zodpovědný za rodinu

Zodpovědnost za nekoho a za neco se dá realizovat pouze tehdy, pokud má druhá strana povinnost poslouchat. Pokud poslouchat nemusí, automaticky tím končí zodpovědnost druhé strany, protože už nejde realizovat. Femfašizmus zásadně zatajuje, že muži skutečně nejsou...

Citové vydírání

Citová a emocionální manipulace se změnila v neomezené, společensky podporované citové vydírání. Z něčeho něžného, co činilo ženu inspirativní, stalo se za posledních sto let emancipace peklo. V prostředí ultra femfašistické společnosti se manipulativní ženský nátlak,...

Bičův test emocionální kaskády

Platnost kaskády emocionální závislosti v rodině demonstruje A. Bič často na příkladu takzvaného "bytového testu". Dětem, ženám a mužům nechá nakreslit půdorys ideálního bytu kde se bude dobře bydlet. Děti Nakreslí buď svůj pokojíček, někdy nezapomenou na místnosti o...

Čím krásnější tím více jako zboží

Čím je digitální dívka krásnější, tím má v dnešním světě jasněji deklarovanou peněžní hodnotu. Krásné dívky měly hodnotu vždy, ale dnes je to díky ženské emancipaci proměněno na skutečně nacenitelnou komunitu. Nacěnění ženské krásy je možné i díky rychlosti, s jakou...

Proč už se muž nedočká žádné podpory od dívky a ženy

Není to způsobeno tím, že by byly ženy nějak více zlé nebo bezohledné víc než jindy. Je to chyba společenského vlivu, morálky a femfašizmu. Ten ženy vykořenil z přirozené role, do které patřilo i to, že podpora muže byla důstojnou součástí ženina života. Dnes jsou...

Jsem těhotná, musíš si mě vzít. Klasický shit test

Klasický shit test, zda je muž takový sráč že po tom co ona otěhotní získává právo mu rozkazovat. Svatba se ženou je odměna za její vzorně chování, nikoliv vynucená povinnost tím, že ona si chce naplnit emocionální kaskádu a tím je i muž povinnen jí...

Muži jsou nuceni jednat proti svému svědomí

Femfašizmus v současné ultra femfašistické společnosti (rozuměj společnosti co nemá jiný názor než femfašistický) nekompromisně rozkazuje mužům, aby ve vztahu k ženám jednali proti svému svědomí. Tyto myšlenky nejsou hlavními hesly femfašizmu, ale celková společenská...

Klub obětí femfašizmu

Není ponižující přiznat, že jsem členem klubu obětí femfašizmu Být obětí femfašizmu znamená, že můj emocionální život přešel do nové fáze mužského emocionálního naladění, ve které jsem předtím NEBYL.

Když žena rozdává moudra, mluví jako by za ramenem měla mohutnou neviditelnou maskulinní autoritu

Když žena rozdává moudra, je to vtipné. Vždy hovoří jako zástupce nějaké vyšší maskulinní autority, kterou jako mluvčí zastupuje. Nesnaží se mluvit ani za sebe, ale hovoří prostě jako mluvčí propagandy a "hlasu", který jí obklopuje a radí, co je správně. Nesmírně...

Samosnubnost

MUŽI, DEJTE SI POZOR NA SAMOSNUBNOST ŽEN !!! Ve společnosti která neuznává důležitost společenské svatby a manželství není možné, aby muž vyjádřil se kterou ženou chce založit rodinu. Jinými slovy: Žena a stát říká mužům, že na mužském názoru NEZÁLEŽÍ. Taková...

Jaký byl vztah otců dětí ke svobodným matkám?

Femfašizmus zásadně řeší pouze emocionální otázky žen. Okrajově se řeší děti, a to převážně jako emocionální nátlak na ženy k větší spotřebě. Mužské emocionální uspokojení se neřeší vůbec, jako by vůbec neexistovalo. Proto si ani žádný časopis a vědecká situace...

Nechci sex na jednu noc

Nechci sex na jednu noc, vynucování závazku jednostranné oddanosti získanou výměnou za sex Ženy rády používají femfa heslo: "Nechci sex na jednu noc". Mimochodem, jako by právě ženy neurčovaly svou budoucí náklonost k muži podle tělesného vjemu při sexu. Požadavek...

Nesvoboda žen je dnes největší v historii

Dnešní žena (a potažmo celý západní svět) žije v iluzi, že ženy nyní prožívají vrcholnou svobodu. Je to jen čirá lež, která je živena propagandou a ženskou pýchou na sebe sama. Je to jednoduchý KLAM, zde je vysvětlení Žena není svobodná jako žena, pochybnou "svobodu"...

Problém SYTOSTI, nasycení duše toužící po informacích, vedoucí k přesycení

Stejně jako tělo touží nasytit svůj hlad, duše člověka se touží sytit informacemi. Informační technologie umožnuje nekonečné sycení informacemi o všem, bez omezení. Tak jako přesycení jídlem vede k negativním jevům, i přesycení informacemi vede k podobně negativním...

Tvrzení, že muži jsou přirozeně promiskuitní, je shit test který trapně nezvládáme!

Tisíce článků v médiích vnucuje mladým chlapcům shit test feministickou pohádku, že muži jsou přirozeně promiskuitní a že za častý sex s náhodnými partnerkami ani nemůžeme. Že jsme něco jako neadrtálci a primitivní tupí lovci. Když nám to dobře holky podají, a...

71

MAXIMA #71: Chlapec vychováván bez otce, nebo otcem slabým, má vysoké šance být zženštilý. Dívka vychovávána bez otce, nebo otcem slabým, bude pravděpodobně maskulinní. Z nesprávně vychovávaných dětí se stávají dysfunkční dospělí. Takoví jedinci mohou projít procesem...

Digitální dívka, Generace Y

Žena narozená v 21.století. V roce 2018 tedy nastupují do role dospělých žen Dívka vychovaná systémem školství pouze do role Svobodné matky, samoživitelky. Dívka, která ke své sebeprezentaci a komunikaci s okolím používá téměř výhradně Internet a krásu svého těla...

Bude si o Vás myslet to, co najde na Internetu

Než se žena začne na něco ptát přímo Vás, nejprve si udělá kompletní názor sama podle vaší digitální stopy na Internetu. Musíte si uvědomit, že před ženou se dnes neprezentujete sami, ale prezentuje Vás vaše internetová stopa. A to nejenom na Vašem Facebooku, ale i na...

Má smysl se snažit ženy převychovat a napravit?

Nemá, nejde to Ženy totiž fungují dobře. Fungují pořád stejně. Přesně podle kaskády emocionální závislosti A. Biče. Nejde to změnit výchovou. Jediné, co bylo na začátku možné změnit je samotná výchova. Výchova žen do role pseudo mužů je destruktivní. Do přirozené role...

Internetové seznamky představují pro bezpečnost státu mnohem větší riziko než “politické” fake news

Seznamky rozvracející vztahy absolutně ukončují náladu mladých mužů bojovat za “své” národní ženy Zároveň muži vychovaní svobodnými matkami a jejich dočasnými mileneckými partnery nebudou za tento systém bojovat, je jim UKRADENÝ a budou ho nenávidět. Maximálně se...

Nejste povinní se starat o nesnesitelnou ženu a dítě. Žena je povinna se chovat slušně, jinak zradila své děti

Státní sociální aparát se musí využívat spravedlivě, aby z jeho funkce netěžily jen ženy. Ženám nahrazuje státní aparát druhou část naplnění sexuální strategie a stát se jim tak stává věrným partnerem. Je to zvláštní snaha státu, zoufalá snaha starat se o děti které...

Holky si dnes myslí, že zakládají rodiny

Dívky si díky mužské výchově myslí, že mají z 50% mužskou roli v rodině Dívky zmatené výchovou v muže nikdy nebyly seznámeny s pravidly rodinné emocionální kaskády. Tím, že byly výchovou vmanipulovány do mužské role, myslí si, že mají povinnost vyhledat si partnera a...

Proč ženy často končí dobrovolně s násilníkem

Zoufalý mozek ženy chce bezdětnou dovést k otěhotnění a pokračování rodu Protože tělo ženy si zavelí, aby velmi bezohledně maskulinní muž převzal kontrolu nad jejím tělem fyzickou silou a navrátil jí násilím do role ženy. Tělo ženy ví, že mozek jde proti fyziognomické...

Jak se zbavit ženy, která prostě CHCE vztah

Jak souhlasit a nesouhlasit se společným životem, když neexistují svatby s veřejností a svědky? V dnešní době neexistence svatby, tedy veřejného rituálu kde se před společností vyjádří svobodné přání být s určitou ženou, nemůže muž odstoupit od vztahu pokud žena...

Rada jak bezpečně poznat její další chování ve vztahu k Vám

Sledujte, jak o Vás mluví s rodinou a s kamarádkami ve vaší přítomnosti Pokud o Vás hned mluví s lehce posměšným tónem, přesně takové má smýšlení a přesně takový bude další vztah! Příklad: "...on je taky takovej špindíra...." řekne jen tak v konverzaci s matkou abyste...

Duševní hygiena

Tak jako si člověk má mýt tělo aby byl čistý a uklízet byt aby měl čisto, musí si člověk hlídat, aby nešpinil své duševno odpadem. Také aby nezahlcoval svojí duši takovým množstvím vjemů, že pak bude uvnitř špinavý a nedokáže v sobě informace vůbec utřídit. Dnes žije...

Rýmička je pro muže smrtelná, shit testují feministky chlapce

Když si je jedna strana dostatečně jistá převahou, morální i početní, přejde do shit testování urážkou. Tvrzení, že smrtelná nemoc muže je "rýmička" je klasickým příkladem femfašistického zesměšňování. Je vždy používání v kontextu toho, že muž by měl ženě sloužit bez...

Mužská láska je základ. Podrobný rozbor její důležitosti.

Rodinu zakládá muž S tímto faktem se nedá nic dělat. Stejně jako se nedá nic dělat s faktem, že děti rodí žena. Žena se žádným způsobem nemůže podílet na založení rodiny. Může pouze přijmout fakt, že si jí muž chce VZÍT a poddat se mu, čímž získává mužovu zodpovědnost...

2

MAXIMA #2: Žena nechce, abys ji potřeboval, pouze abys ji chtěl. V okamžiku, kdy se tvá touha změní v potřebu, už nebude chtít ona tebe.

Muž který chce potetovanou hrubou ženu je typickým produktem femfašizmu

Představa, že muž touží po hrubé ženě potetované jako starý námořník je femfašistickou pohádkou. Bohužel, spousta chlapců a mužů tomu "tak nějak věří". Ve skutečnosti je to shit test. Maskulinní muž hledá v ženě ženskost. To i z principu nemá žádnou cenu. Nikoliv...

Správný vztah život zjednodušuje a ne komplikuje

Tímto shit testem obhajuje svou domělou pozici líné vládkyně Známý shit test citát. V podstatě tím žena chce říct, že se máte pokusit víc plnit příkazy a její rozmary a snažit se jí nevyrušovat z její letargie. Je to forma jejího shit testu kdy tím rozpozná vasi...

Když žena nabízí v inzerátu vztah založený na “důvěře”

Žena touží po tom, aby jí muž "věřil". Tedy aby dosáhla stavu, kdy on se nechá bezmezně manipulovat. Zde existují dvě cesty. Přirozená cesta mužské lásky a cesta druhé morálky vedoucí k samosnubnosti. Přirozená cesta vychází přesně z emocionální kaskády. Muž si vybere...

Nedopouštějte aby hádky byly nekonečný shit test na Vás

Pro ženu je hádka nátlakovou variantou shit testu. Zkouší si něco prosadit. Pokud je to moudré, musíte to zvážit a pak rozhodnout. Bohužel dnes převažují u žen sebedestruktivní požadavky (například když vám Vaše životní láska řekla, že si na seznamce najde lepšího),...

Ženy se upínají k neznámé maskulinní autoritě

Současné ženy už vůbec nepatří mužům a ani nechtějí patřit. Současné ženy jsou nuceny přilnout k neviditelné autoritě, která předstírá maskulinitu. Zde si připomeňme, že "maskulinita" je: "způsob chování a myšlenkový směr umožňující ženě stát se matkou a splnit svou...

Pomatené seznamovací inzeráty svobodných matek

Je dost neuvěřitelné kam až dokáže zajít ženské poblouznění ideály femfašizmu. Ženy obtěžkané několika dětmi a svými vlastními starostmi v inzerátech nabízejí jakési rovné partnerství s mužem. Ve skutečnosti nenabízí vůbec nic, jen potřebují čerpat Vaše zdroje. A také...

Sousloví “životní partner” je protimluv, musíme si přiznat co skutečně znamená

Je to muž, který je odsouzen být celý život pouze partnerem, jak ponižující To, že je takové sousloví vůbec možné veřejně používat, je důkazem zvrácenosti, jakým femfašizmus infikoval západní civilizaci. Samotný termín je jeden z jejrozšířenějších shit testů, který...

32

MAXIMA #32: Ženská pravda je vždy takovou, jakou ji potřebuje mít. Pokud se abstraktní pravda zrovna nehodí jejímu psychologickému rozpoložení, na jejím místě vzniká disociativní, vhodnější "tělesná pravda".

Proč ženy milují líčení

Proto ženy milují líčení, tu starou okultní nauku jak muže lákat na své tělo. Žena dokáže přirozeně vyvolávat u muže pobídku k oplodňovacímu rituálu. Veškerou snahou se líčit a umět být tělesně žádoucí dokáže žena toto: podávat tělesnou rozkoš - a tu NAPLNIT a vyvolat...

Jestli hledáš nekoho jen na sex, tak to ja doopravdy nejsem. Nejsem holka na jednu noc. Chci trvalý vztah.

Jestli hledáš nekoho jen na sex, tak to ja doopravdy nejsem. Nejsem holka na jednu noc. Chci trvalý vztah Toto je mantra dívek a žen, které muže nepotřebují na nic jiného, než na sex a jako asistenci jejího samostatného života.

Youtube návody jak sbalit holku, jak si jí udržet, jak nezkončit ve friendzone. Něco o jejich podstatě

Všechny Youtube návody jsou v podstatě popis, jak bruslit po vlnách femfašizmu Podstatou těchto návodů je prakticky vždy popis toho, jak má muž provádět kontra manipulaci aby žena byla udržována v nejistotě, že stále ještě nevyhrála. Celá tato hra nemá samozžejmě...

Emancipované ženy jsou nešťastné, že se muži nechtějí vázat do role doplňku jejich domácnosti

Emancipované ženy jsou zoufalé, jejich celoživotní snaha se mužským způsobem postarat o naplnění ženských pudů je k ničemu Současné dívky lapené do pasti femfašizmu se snaží chodit do práce, vzdělávat se, pořizovat si vlastní byty a auta, protože jim femfašistický...

Zdánlivě nekonečné seznamovací možnosti internetu vedou ženu čím dál tím víc mimo to co chce

Internetová netělesná komunikace je oblíbená díky své zdánlivé efektivnosti. Bez jediného pohybu je možné obsluhovat mnoho konverzací. Ženám se zdá, že když je internet efektivní při burzovních operacích nebo například jako bazar starých věcí, musí být nejlepší i pro...

Co chce říci tvrzení femfašizmu, že muž a žena jsou si rovni?

Je to shit! Vůbec nejde o ideál ROVNOSTI! Chce říci jen že je zapotřebí trvale zmenšovat práva mužů a trvale zvyšovat práva žen!

Dříve “temperamentní” ženy vzdorovaly, snažily se prosadit. Dnes se proměnili v arogantní a drzé nepřátele.

Většina vlastností, které na ženách byly ctností a nebo vzrušující zajímavostí převrátila Druhá Morálka v něco ohavného a vysloveně nesnesitelného.

Genderová enemizace

Genderovou enemizací se rozumí tlak mediální propagandy na změnu normativů především ženského vztahového uvažování. Cílem je proměnit přirozenou ženskou manipulaci v čistě nepřátelské chování vůči mužům. Cestu ke genderové enemizaci vytvořily MILNÍKY snahy žen...

Proč svobodné matky?

Každá holka je vychovávána jako muž, už od první třídy Holce je dnes nabídnut pouze mužský model světa už od první třídy. Stejně jako kluci se holka učí jak se zajistit, jak vydělat, jak si koupit byt a auto. Jak sama sebe udělat šťastnou. Vše podle pravidel...

Jalová ženská láska, sama o sobě je bezcenná

Ženská láska je sama o sobě bezcenná, a také destruktivní. Ženská láska má smysl pouze tehdy, pokud žena prokazuje její výsledky muži, který si ji vybral za ženu. Jelikož je ženská láska jalová a bezcenná, ultrasobecká a destruktivní, je velmi prosazována...

Bylo trapné si myslet, že “vlády” budou sledovat lidi. Lidé sami zveřejňují všechno o sobě na Facebooku.

Zákon o ochraně osobních udaju v digitálním světě jen posiluje pozici nástrojů, které ovládají celý svět. Facebook a google budou do budoucna vždy to o tom, co je vnímáno masou jako "pravda" a "lež". Přitom například Facebooku staci občas vydat prohlášení, že někdo...

Když chcete dítě, udělejte ho té co se Vám líbí

Jelikož nemůžeme být manželi, ale pouze partnery, je lepší nenechat se ovládnout lovkyní co se potřebuje uspokojit svůj mateřský pud, která se nám nelíbí. Raději ho udělejte té, která se Vám líbí - i když víte, že jí nezískáte. Musíme vědět, co znamená Otcovství....

Pro každou je Internet REALITA a v životě se chová podle Internetu

To co bylo v roce 2000 příjemnou nereálnou zvláštností je dnes vnímáno jako jediná realita Dlouhá desetiletí lidé vnímali cyberprostor jako něco zvláštního a nereálného. Dnes se ale elektronika používá tak univerzálně a pořád, že se už stalo, že veškeré dění v...

MGTOW

MGTOW hnutí a A. Bič Publikace a vědecká práce A. Biče v hrubých obrysech připomíná mezinárodní hnutí MGTOW, neboli "Mans going their own way", přibližně tedy: "Muži jsi jdou svou vlastní cestou". Je zde však značný rozdíl! Hnutí MGTOW je ve svém výsledku hnutí...

Dívky jsou vyučovány bludu, že dítětem začíná její neomezená vláda nad mužem

To je samozřejmě jen sen a lež femfašizmu, která se snaží namočit dívky do prvního nemanželského dítěte a tím z nich udělat ovladatelné samoživitelky bez vlivu na společnost.  

Digitální demence = zahlcení informacemi a vjemy způsobuje apatii

Internet má nepoměrně větší sdělovací kapacitu, než jakýkoliv myslitelný sdělovací prostředek. Na to není lidský mozek uzpůsoben! Člověk se může okamžitě dozvědět prakticky cokoliv, okamžitě získává přístup k veškerým médiím a informacím. Tím pro člověka ztrácí SMYSL...

Má Vaše dítě, ale neposlouchá? Pak nemá právo na úctu.

Moc si vyskakují na to že dítě samy potřebují, klidně s kýmkoliv Femfašizmus obludně přeceňuje zásluhu matky. Z mateřství ženy dělá důvod, proč by se jí muž měl klanět a sloužit. Snaží se zamlžit fakt, že žena prostě dítě porodit musí, nebo se zblázní. A otěhotnět...

Femfašizmus jako součást dívčí osobnosti už nejde vymazat

Femfašizmus vychovávaný od první třídy nelze už z duše ženy vymýtit. Stal se součástí jeho osobnosti, její sebeidentifikace, sama sebe má takto ráda. Co je ale pro nás muže nejpodstatnější. Ona je naučena muži pohrdat. Je jasné, že toto se dá přeučit pouze velmi...

Rozchod s otcem dítěte jako prostředek vynucení jeho péče o dítě

Další legální prostředek femfašizmu Rozchod matky s otcem dětí je věc, kterou muž dnes nemůže ovlivnit. Když ho žena odřízne od rodiny, do které třeba ani nechtěl jít ale pracně si na to zvyká, nemůže muž dělat nic. Maximálně se podívá na web do poraden a tam mu ultra...

Muži dnes ubližují ženám a ničí je – známý syntetický shit test

Tento nesmysl je většinovým postěžováním každé dnešní digitální dívky. Obecně jsou ženy přesvědčeny, že muži jim v poslední době nějak cíleně ubližují. Tento nesmysl je vnucován ženám proto, aby nepoznaly, že jsou systémem cílevědomě oklamávány. Tímto tvrzením se...

Muž je lovec – shittest

Ženy jsou rozčarovány z velkého neúspěchu myšlenky emancipace. Ta jim slibovala převzetí moci nad vlastním tělem pomocí užití mužů, ale nic se nezměnilo. Tím, že podle emocionální kaskády ženy nevnímají emoce muže je možné ženám snadno vnutit představu, že muž je...

Se starší mužem si nemám co říct, máme totiž jiné názory. Oblíbený shit test.

Právě rozdílnost názorů vytváří úplnost rodiny. Současné ženy uchvácené a dokonale vyškolené propagandou femfa ale vyžadují, aby všichni muži MĚLI STEJNÉ NÁZORY jako ONA. V reálu tím dnešní žena samozřejmě nemyslí, aby měl stejné názory. Myslí tím, aby měl muž...

Ultrapromiskuita, fenomén elektronické komunikace, se dnes stává normou

Ultrapromiskuita, tedy promiskuita která je tak intenzivní, že již nemůže být intenzivnější. Její vznik umožnují netělesné principy elektronické komunikace. V reálném světě mezilidských vztahů NEJDE REALIZOVAT. Jak se v praxi projevuje? Projevuje se tak, že člověk...

Maskulinita

Maskulinita je: "Mužský způsob chování a uvažování, který podporuje naplnění ženské pohlavní role" V odborné práci A. Biče je rozlišená skutečná maskulinita od maskulinity iluzorní. Žena totiž nemá schopnost chápat a rozumět emocím muže, proto dokáže maskulinní...

Tvá matka je jediná žena, která tě kdy milovala pro to, kdo jsi, místo toho, co reprezentuješ.

Tvá matka je jediná žena, která tě kdy milovala pro to, kdo jsi, místo toho, co reprezentuješ.

Chci přesně to co nechci, myšlenková zacyklení ženy

Při posunutí žen do nepřirozené role mužského jednání se ženská sexuální strategie ocitá v nedefinovatelné prázdnotě. Nikde není silnější muž, kterého by uznala jako vhodného pro jemnou a pro muže inspirativní ženskou MANIPULACI. V tomto sexuálním vakuu se ženy...

Myšlenkové zvracení, častý jev v netělesné komunikaci na anonymním internetu

Nedodržováním duševní hygieny se lidé přecpávají informacemi, které jejich mozek zuřivě vstřebává, vypouští, míchá do sebe a odmítá. Pyšný člověk je do sebe dále cpe, protože jsou "zadarmo". Pyšný člověk si myslí, že čím více informací vstřebá, tím bude chytřejší. Ve...

Na lásku k nevlastním dětem nevzniká právní nárok

Toto je VELMI ZÁVAŽNÉ TABUIZOVANÉ TÉMA SOUČASNOSTI! Muži západní civilizace musí většinou chodit s ženami s dětmi cizího muže. Na mužskou lásku k nevlastním dětem ale nevzniká sebemenší právní nárok. Vždy o všem rozhoduje jen a jen vůle dotyčné ženy, která určuje...

Nebojte se říci: “Vztah s tebou mě nijak emocionálně neuspokojuje”

Muži musí konečně prohlédnout pasti propagandy ničící rodinu Muži musí pochopit, že současná společnost převychovává ženy do zrůdné morálky, která vůbec není v souladu s ženskými potřebami. Vychovává z žen osoby, které vůbec nejsou schopné plnit v rodině roli ženy a...

Nezáviďte kamarádovi jeho čubinku, má to víc důvodů

Za A) čubinek je skutečně DOSTATEK. Všechny vychované ve femfašizmu normální muže vychované spolu s nimi ve stejných lavicích nevnímají. Snadno je ulovíte, pokud budete znát Maxima Regula. Za B) pokud váš kamarád nezná Maxima Regula, tak je stejně jen obětí jejího...

Online odvolávací pohotovost

Běžnou praktikou současnosti je, že když žena už nemůže vydržet internetovou samotu a vyrazí na kontakt s mužem, je domluvena s pohotovostí na telefonu, která po několika minutách začne dotyčnou ženu odvolávat za nějakým smyšleným důvodem. Nejčastěji se používají...

Pokud nejste ve vztahu s dívkou kterou silně milujete, ubližujete si

"Vztah" je pojem, který nahradil slovo "láska" případně "manželství". Nemá vůbec žádný smysl být ve "vztahu" s ženou, kterou nemilujeme opravdouvou LÁSKOU MUŽE. My muži jsme často tak zpracovaní propagandou, že považujeme náš vlažný vztah s matkou našeho dítěte za...

Holky jsou frustrované tím, že rozdáváním sexu nezískávají moc nad mužem

Filmy propagandy Druhé morálky ukazují fikci jak žena ovládá muže sexem Ženy pořád naráží na rozpor. femfašizmus sice slibuje, že po tom co někomu dají sex ho můžou začít ovládat, v praxi se jim to ale neosvědčuje. Dost dlouho si ženy ve femfašizmu myslely, že...

Ona vyzývá “chci jen vážný vztah”. Nejběžnější shit test

Položka "vážný vztah". Shit test, který je napevno zabudován ve formulářích seznamek! Většina mužů vůbec neprochází přez tento shit test. Muži většinou odpovídají po staru, podle svého srdce. Tedy jako by odpověděli v 19. století. Odpovědí: "Ano, samozřejmě chci vážný...

Shit test, ženské hledání hranice kde končí její moc

Shit test je test, ve kterém podřízený hledá limity své moci a kde začíná moc nadřízeného Bez příslušné odezvy zvyšuje testující intenzitu testu, dokud nenarazí na strop. Jakmile hledající strop nalezne, ví že nad tímto stropem nemůže PŘIKAZOVAT, ale pouze...

Všechny vztahové poradny nerozlišující pohlaví slouží k dezinformaci mužů

Propaganda se dá snadno poznat, kdo v radách nerozlišuje pohlaví, je jasný femfašista Proč? Protože tím že dává okázale najevo že rady patří pro OBĚ POHLAVÍ jednoznačně vyučuje, že pohlaví mají STEJNÁ PRAVIDLA pro vztah. A to je hlavní nauka femfašizmu. Každý normální...
book 2400507 1920 400x250 - Digitální vztah

Důvod proč ženy nevědí co chtějí

Toto je často opakované rčení, které skrývá skutečnost Ve věcech rodiny a své budoucnosti skutečně žena neví, co chce. Jé to zcela přirozené, neboť to co se bude s tělem ženy dít rozhoduje její muž. Vše je podřízeno rodinám a zachování rodu. Žena pudově ví co je pro...

číst více
shower 1027904 1920 400x250 - Digitální vztah

Duševní hygiena

Tak jako si člověk má mýt tělo aby byl čistý a uklízet byt aby měl čisto, musí si člověk hlídat, aby nešpinil své duševno odpadem. Také aby nezahlcoval svojí duši takovým množstvím vjemů, že pak bude uvnitř špinavý a nedokáže v sobě informace vůbec utřídit. Dnes žije...

číst více

Jump to C, D, E, F, G, H, I, K, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Z

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

Nutné přečíst:

Rubriky

  • 77 483
  • 357
  • 18

První vztahový magazín POUZE pro muže

- Digitální vztah Magazín Digitální Vztah tvoří vyjímečný a potřebný protipól časopisů a webů PRO ŽENY. Tyto ženské časopisy jsou psány pro to, aby byly hodně čtené a žádané, a z toho důvodu obsahují populární nepravdy. Ženské magazíny se snaží neustále obhajovat neúspěch ženské emancipace a vysvětlovat, že za nespokojeností žen a rozpadem vztahů stojí muži a jejich neschopnost. Také vyučují ženy nelidskému přístupu k mužům jako k neživým předmětům, které je nutno správně používat, aby fungovaly správně...
pouzemuzi - Digitální vztah

Proč to tu nejvíc zajímá ŽENY?

Ženy si zvykly na to, že je beztrestné bezohledně pomlouvat muže a urážet je ve svých magazínech. Proto je velmi zajímá, co píše Digitalnivztah.cz. Magazín Digitální Vztah ale tvoří potřebný protipól publikací pro ženy. Obhajuje mužská práva, brání mužské srdce a emocionální život. Ukazuje cestu k záchraně funkční rodiny a tím i celé naší západní kultury. Bez ohledu na to, co si ženy o tom myslí. Protože muž vládne.
pouzemuzi - Digitální vztah

Je zde tlak podporující rozpad vztahů

Ve společnosti existuje jasně patrný nekompromisní tlak na rozpad mezilidských vztahů. Nauka zrovnoprávnění žen je jen falešnou iluzí, která vnutila ženám nepřirozené jednání proti vlastním instinktům sebezáchovy. Indoktrinace ženského myšlení je zcela srovnatelná s fašizmem nacistickým. Současné ženy jsou naučeny se své přirozené roli zuřivě bránit i za cenu vlastního sebezničení…
pouzemuzi - Digitální vztah

Druhá morálka

Odstoupením od lidské přirozenosti přichází do lidských životů Druhá morálka. Systém chování a myšlení, který není v rozporu s matematickou LOGIKOU, ale je v rozporu s lidskými instinkty. Přechod od přirozené Morálky k Druhé morálce je nevratný proces, který sám sebe urychluje.

Shlédnutí: 16876