Vy muži nás nikdy nepochopíte. Obludný lživý shit test.

Přesně pravý opak je pravdou, žena má naopak snadno pochopitelné emoce Kdo jiný by měl emoce ženy chápat než muž. Stejně jako emoce dítěte nejlépe cítí matka. Proto je tento shit test tak mohutně podporovaný celým femfašizmem. Femfašizmus totiž absolutně...

Stejně zůstane na seznamce, i když spolu chodíte

Zajímavé, že dnes jsou na seznamkách i zadané maminky s dětmi a také tam zůstanou i holky, se kterými spíme či přímo chodíme. Přitom každý den dostávají další a další penisy. No není to divné?

Hodnota dívky pro emocionální spokojenost muže dnes s věkem klesá závratným tempem

Se ženou to po 25 jde z kopce, muži naopak rostou I když se ženy vzájemně vyučují, že je v pořádku založit si rodinu až okolo třiceti, jen si lžou mezi sebou navzájem. Okolo třiceti si pořizují dítě jen z absolutní zoufalosti těla. Navíc po překročení jisté...

Sport je dobrý sluha ale zlý pán – aneb “moje přítelkyně velmi přibrala”

Mladý muž by měl vědět a počítat s tím, že i žena má různé fyziognomické nastavení. Jsou dívky tenké, které mohou dělat co chtějí a zůstanou tenké, a jsou dívky ramenaté, které se udržují tenké právě sportem. Sport je chvályhodná aktivita, ale musíme počítat s tím,...

Chci přesně to co nechci, myšlenková zacyklení ženy

Při posunutí žen do nepřirozené role mužského jednání se ženská sexuální strategie ocitá v nedefinovatelné prázdnotě. Nikde není silnější muž, kterého by uznala jako vhodného pro jemnou a pro muže inspirativní ženskou MANIPULACI. V tomto sexuálním vakuu se...

Proč ženy milují líčení

Proto ženy milují líčení, tu starou okultní nauku jak muže lákat na své tělo. Žena dokáže přirozeně vyvolávat u muže pobídku k oplodňovacímu rituálu. Veškerou snahou se líčit a umět být tělesně žádoucí dokáže žena toto: podávat tělesnou rozkoš - a tu NAPLNIT a...

Ve skutečnosti jí nezajímáte

To, že se holka zajímá o tom co děláte nebo co cítíte patří dnes jen do romantických fantazií Ve skutečnosti žádná z digitálních dívek internetové doby nedodržuje duševní hygienu a je ráda, že dokáže myslet sama na sebe. Přebytek informací okolo nás nutí ženy...

Muži pozor! Spokojení budete jen když žena naplní vaše emoce

Svět okolo, plný populárního humanistického femfašizmu nás donutil vnímat naše mužské emoce jen skrze to, co nám o nás ženy napsaly. To je dost potupné nemyslíte? Sen muže je stále stejný od stvoření člověka Naše mužské emoce jsou zvláštní tím, že my je...

Pozor, strhne Vás do všech problémů a nebudete mít možnost se bránit

Vztah se ženou je dnes jako let tryskáčem, který pilotuje náhodný pasažér Představte si, že sedíte ve vrtulníku jako pasažér a musíte nechat pilotovat náhodného kolemjdoucího. Když to roztřískáte a budou ztráty na životech, stejně obviní Vás, že jste do toho...

Shit testy primární a shit testy syntetické

SHIT TEST PRIMÁRNÍ Primárním shit testem hledá žena hranici, kam až může zajít a kde narazí na vaší maskulinitu. Vychází z přirozené ženské sexuální strategie. Díky femfašistické společnosti, neomezené konvencemi slušnosti, nabývá i primární shit testing...

Pan Božský je skutečný

Nedostižný sexuální sen dívek a žen Nejmenované televizní seriály zavedly okřídlený pojem "Pan Božský". Není to jen prázdné slovo. Je to pojem, který označuje jednu z neukojených ženských potřeb a vášní. Označuje muže, ke kterému cítí lásku, obdiv a úctu a zároveň...

Samy sebe vychovejte v úžasné partnerky, hloupá rada femfašizmu

To je klam západní společnosti, který vede k jejímu zániku díky úbytku porodnosti. Žena nepotřebuje žádnou nauku, která by jí magicky modifikovala do něčeho, co je pro muže "lepší". Je to často jen komerční trik různých prodavačů vztahových návodů. Ženy díky...

Myšlení dívky se řídí jen módními vlivy

Společnost lidí je možné vždy ovládat tak, že jejich dívky naučíme nové módě. Silné společnosti dokázaly své dívky uchopit a držet na uzdě tak, aby je nikdo jiný nemohl přeučovat do nového chování. Jakmile se společnost odchýlí od přirozenosti, přestane si hlídat...

Facebook blokuje příspěvky popisující femfa, stránky pomlouvající muže jsou ale povoleny

Systém se brání proti narušování homogenity propagandy cenzurou Aby systém udržel propagandu v chodu, chce internet dokonale cenzurovat. K cenzuře internetu směřují kroky, které A. Bič předpovídal celé desetiletí před rozšířením internetu. Krok 1:...

Když žena rozdává moudra, mluví jako by za ramenem měla mohutnou neviditelnou maskulinní autoritu

Když žena rozdává moudra, je to vtipné. Vždy hovoří jako zástupce nějaké vyšší maskulinní autority, kterou jako mluvčí zastupuje. Nesnaží se mluvit ani za sebe, ale hovoří prostě jako mluvčí propagandy a "hlasu", který jí obklopuje a radí, co je správně....

Potřebuju někoho, kdo by mě udělal šťastnou. Častý povzdech žen na seznamkách.

Tento výkřik, částečně pravdivý, částečně ukazující ženskou nemožnost najít klid Velmi často je na textech seznamek následován obludným výčtem parametrů, jaké takový plnič přání musí vykazovat. Principem je, že žena chce nesmysl, chce činit šťastnou bez odevzdání,...

Nebojte se říci: “Vztah s tebou mě nijak emocionálně neuspokojuje”

Muži musí konečně prohlédnout pasti propagandy ničící rodinu Muži musí pochopit, že současná společnost převychovává ženy do zrůdné morálky, která vůbec není v souladu s ženskými potřebami. Vychovává z žen osoby, které vůbec nejsou schopné plnit v rodině roli ženy...

Femfašizmus formovaly pohádky v dětech už v 80tych letech

Všechny základní myšlenky femfašizmu kupodivu propagoval i socialistický režim komunistického bloku. Propagovány byly v režimu "kážeme vodu a pijeme víno". Režim je propagoval kvůli pacifikaci lidí vyzdvihnutím kultu ženy. Propagování kultu ženy vede ke...

Bylo trapné si myslet, že “vlády” budou sledovat lidi. Lidé sami zveřejňují všechno o sobě na Facebooku.

Zákon o ochraně osobních udaju v digitálním světě jen posiluje pozici nástrojů, které ovládají celý svět. Facebook a google budou do budoucna vždy to o tom, co je vnímáno masou jako "pravda" a "lež". Přitom například Facebooku staci občas vydat prohlášení, že...

Shit testový potrat

Žena touží ulovit chlapa, mít rodinu, ovládnout ho. Najednou ho má. Díky tomu, že femfašizmus umožnuje holkám kdysi nevídanou drzost a aroganci, začnou hned přirozeně shit testovat muže, co je miluje. To si v dřívejších dobách nemohly dovolit, protože to...

Pouze s vyřešenou minulostí. Aneb ženám dost vadí, že o mužích rozhodují sokyně.

Ženy dokážou dnes pomocí elektroniky velmi rychle obalit muže pavučinou společenské zodpovědnosti. Vždyť k tomu stačí jen na rande stisknout tlačítko, pořídit selfí... a okamžitě všechny sokyně vědí, koho žena loví. Muž tomu nemůže moc zabránit, leda by...

Proč na stavbách nemakaj báby a proč u silnic nestojí prostituti?

Protože neexistuje žádná pohlavní vztahová reciprocita. Rovnost pohlaví je jen lží femfašizmu. Tou základní.

Zde jsou ty nejlepší materiály pro studenty sociologie, sociálních věd

Na těchto stránkách digitalnivztah.cz jsou ty nejlepší materiály pro studenty sociologie a nových sociálních jevů Bohužel jsou natolik přesné a relevatní, že se dotýkají nepříjemně života KAŽDÉHO studenta a vědce, prostě každého člověka. Číst je je příjemné...

Výtah z článku: Henry Makow “Jak Rockefellerové předělali ženu”

Na svých studiích ve slovinském Mariboru se Alfonz Bič seznámil s knihami Henry Makowa. Ty sice označil za "příliš konspirační", ale velmi ho překvapila podobnost s jeho vlastní knihou "Průvodce mladého muže světem kapitalistických dívek". Musíme...

Parťák pro život = sluha samoživitelky bez mzdy

Hledám parťáka pro život Obludná formulace ženských inzerátů, která potvrzuje společenskou akceptovatelnost femfa práva. Jedná se o častou formulaci v seznamovacích inzerátech. Ženy během psaní seznamovacích inzerátů často podléhají ultra aroganci a rovnou...

Ultrapromiskuita, fenomén elektronické komunikace, se dnes stává normou

Ultrapromiskuita, tedy promiskuita která je tak intenzivní, že již nemůže být intenzivnější. Její vznik umožnují netělesné principy elektronické komunikace. V reálném světě mezilidských vztahů NEJDE REALIZOVAT. Jak se v praxi projevuje? Projevuje se tak, že...

Ženy se upínají k neznámé maskulinní autoritě

Současné ženy už vůbec nepatří mužům a ani nechtějí patřit. Současné ženy jsou nuceny přilnout k neviditelné autoritě, která předstírá maskulinitu. Zde si připomeňme, že "maskulinita" je: "způsob chování a myšlenkový směr umožňující ženě stát se matkou a splnit...

Jsem těhotná, musíš si mě vzít. Klasický shit test

Klasický shit test, zda je muž takový sráč že po tom co ona otěhotní získává právo mu rozkazovat. Svatba se ženou je odměna za její vzorně chování, nikoliv vynucená povinnost tím, že ona si chce naplnit emocionální kaskádu a tím je i muž povinnen...

Budu poslouchat až po svatbě

Klasický shit test, tedy testování hranice. Žena zjišťuje zda muž má pro ní význam jako manžel a jako nadřazený muž, a nebo zda je to jen její kamarád kterého trápí sexuální tlak. Kamarád odpovídá A): "ano, tak já si tě vezmu". Muž odpovídá B): "Pokud...

Ženský pracovní kolektiv

Přirozenou ženskou strategií je bojovat o pozici partnerky alfa samce Ženská sexuální strategie, tedy strategie sebeprosazení a uplatnění ve společnosti, je strategie manipulace s mužem. Je to přirozená věc, která v přirozené rovině muže baví a rádi se...

Díky své přesile nastolily tvrdé podmínky

Svobodné matky tvoří obrovskou část populace, prakticky zcela novou společenskou třídu. Je jich tolik, že můžou vytvářet požadavky jako celek. Díky tomu mohl vzniknout tak pevný femfašizmus. Bezdětných svobodných žen je minimum. Místo toho, aby svobodné matky...

Jak držitelé sdělovacích prostředků mohou libovolně manipulovat dav prostřednictvím ukazování vybrané reality

Ovládání sdělovacích prostředků ovládá lidi tak, že se cítí zcela SVOBODNÍ Nejprve si řekněme malý příklad s vedením davu skrze labyrint do přesně určeného cíle (pasti): Požadovaný výsledek MANIPULACE: Potřebujeme vést velkou skupinu lidí skrze labyrint rozcestí...

Tento svět nic nedává ale jen bere

Společnost současnosti je výsledkem toho, jak si to lidé přejí. Pokud máte pocit, že Vám svět nic nedává, že jen investujete snahu a výsledek není žádné uspokojení, je to tím, že současný svět toto nenabízí. Můžeme ale počítat s tím, že situace se už nikdy...

Myšlenkové zvracení, častý jev v netělesné komunikaci na anonymním internetu

Nedodržováním duševní hygieny se lidé přecpávají informacemi, které jejich mozek zuřivě vstřebává, vypouští, míchá do sebe a odmítá. Pyšný člověk je do sebe dále cpe, protože jsou "zadarmo". Pyšný člověk si myslí, že čím více informací vstřebá, tím bude chytřejší....

Muži dnes ubližují ženám a ničí je – známý syntetický shit test

Tento nesmysl je většinovým postěžováním každé dnešní digitální dívky. Obecně jsou ženy přesvědčeny, že muži jim v poslední době nějak cíleně ubližují. Tento nesmysl je vnucován ženám proto, aby nepoznaly, že jsou systémem cílevědomě oklamávány. Tímto tvrzením...

“Dnes je každý chlap děsná citlivka” = shit test hledající fňukáníčko

Fňukáníčko je způsob chování muže, který se žena snaží svým chováním vyvolat aby si otestovala mužovu sílu. Pokud žena muže svým povídáním dokáže rozbrečet, chápe muže jako slabého a nehodného společného života. Takový muž jí totiž nemůže dotlačit do...

MGTOW

MGTOW hnutí a A. Bič Publikace a vědecká práce A. Biče v hrubých obrysech připomíná mezinárodní hnutí MGTOW, neboli "Mans going their own way", přibližně tedy: "Muži jsi jdou svou vlastní cestou". Je zde však značný rozdíl! Hnutí MGTOW je ve svém výsledku...

Druhá morálka si vysloveně vynucuje animální přístup k ženě

Hlavní důvod účinnosti femfa druhé morálky na rozpad mezilidských vztahů spočívá v tom, že ženám médií vnucené fašistické chování v rámci ženského "pohlavního národa" přímo nutí muže, aby se k ženám chovali podle pravidel Druhé morálky, kterou femfašizmus diktuje....

Citátová kampaň femfašizmu, zamoření facebooku letáky femfašistických hesel

Femfašizmus používá famózní letákovou kampaň samizdatově šířených JPG obrázků s propagandou Celý facebook je zavalen obrovským množstvím letáčků v podobě takzvaných "vztahových CITÁTŮ, MOUDRA A RADY". Tyto soubory JPG jsou mohutně virálně sdíleny komunitou a...

Sexting

Převážně ženám podstatnou část uspokojení přináší pocit, že mohou s mužem manipulovat skrze jeho touhu po jejich těle. Sexting je pojem složený ze slov sex a texting. Jedná se tedy o psaní o sexu. Pro mnoho žen současnosti je to hlavní forma sexuálního života....

33

MAXIMA #33: Feminismus neudělal z žen něco, čím dřív nebyly. Rukou muže se dříve ženy stávaly lepšími, nejen kvůli mužům, ale taktéž pro jejich vlastní dobro. Současný feminismus je samovláda žen, která odhalila jejich přirozenou absenci jakékoliv hlubší,...

Mladé dívky napodobují maskulinitu ultra arogantním přístupem k okolí

Sexuální strategie odlišného živočišného druhu? Elektronická média extrémně urychlují destruktivní dopady femfašistické výchovy. Dívky totiž mohou své shit testy i sepepropagaci provádět způsobem nevázaným na fyzický svět. Provádějí to plošně a anonymně. Tím se...

Obludné názory stárnoucích nezadaných žen na seznamování

Parťák na život. Osůbka na zpříjemění dnů. Opora v dobrém i zlém. Někdo na obejmutí. Kamarád který by si s námi chtěl užívat náš život. Opora pro mojí dospívající dceru. To jsou nejčastější ze zcela představ stárnoucích nezadaných žen ze seznamek. Tyto představy...

Femfašistky radí: Ve vztahu spolu nebojujte

Očima racionálního muže je tato řada směšná Samozřejmě to znamená, že muži mají ustupovat a poslouchat. Okamžitě se k tomu pojí další rada femfašistických koučů: "Svěřte se jeden druhému se svými problémy". To znamená, aby žena zjistila kde jsou vaše slabiny a...

Století selhání OTCŮ

Století selhání Otců je klamný název pro Století selhání Matek To ženy se rozhodly se osvobodit od rodiny a zradily tak rodinu a své děti. To ženy selhaly a místo svých mužů POSLOUCHAJÍ ďábelskou ideologii femfašizmu (gender ideologie). Ženy se ani...

Svbodné matky vychované Druhou Morálkou vůbec necítí za nic VINU

Druhá Morálka vychovává z dívek cíleně nemorální osoby. Společnost pak v médiích nemorální chování dívek maskuje PROPAGANDOU. To způsobuje, že absolutně nemorální dívčí rozhodnutí a chování zůstává jakoby společensky skryto. Dokonce to jde tak daleko, že dívky...

Když se chcete zbavit vlezlé holky, náhle začněte výborně procházet shit testem

Tento fatální paradox dnešní doby je dán tím, že když Vás holka už nezajímá, začněte na její shit testy konečně odpovídat muskulárně. Tím jako žena konečně pocítí závan toho, že existuje muž, který nebude skákat tak jak ona bude pískat. Bohužel čím více jí...

Všechny vztahové poradny nerozlišující pohlaví slouží k dezinformaci mužů

Propaganda se dá snadno poznat, kdo v radách nerozlišuje pohlaví, je jasný femfašista Proč? Protože tím že dává okázale najevo že rady patří pro OBĚ POHLAVÍ jednoznačně vyučuje, že pohlaví mají STEJNÁ PRAVIDLA pro vztah. A to je hlavní nauka femfašizmu. Každý...

Nesvoboda žen je dnes největší v historii

Dnešní žena (a potažmo celý západní svět) žije v iluzi, že ženy nyní prožívají vrcholnou svobodu. Je to jen čirá lež, která je živena propagandou a ženskou pýchou na sebe sama. Je to jednoduchý KLAM, zde je vysvětlení Žena není svobodná jako žena, pochybnou...

Muži už nejsou co bývali, volají femfašistky

Praktickým společenským shit testem všech chlapců, mladých mužů je obecné ženské provolání, které je díky ultra femfašistické společnosti ZCELA TOLEROVÁNO: "Muži už nejsou co bývali", "Kde jsou ti muži...co..." Tento shit test, tedy arogantní zvolání někoho, kdo je...

Partneři si musí říkat co je trápí, radí femfašistky svým obětem

POZOR!!! "Miláčku řekni co tě trápí", je základní varianta shit testu Jasně, partneři ano. Ale muž a žena nejsou obchodní partneři. Jak si to mají říkat muž s ženou, když žena nechápe mužské emoce ani je nepotřebuje chápat? Žena dotazem na trápení provádí shit...

Dívky jsou vyučovány bludu, že dítětem začíná její neomezená vláda nad mužem

To je samozřejmě jen sen a lež femfašizmu, která se snaží namočit dívky do prvního nemanželského dítěte a tím z nich udělat ovladatelné samoživitelky bez vlivu na společnost.  

Hádka se ženou

Každá hádka se ženou která nějakým způsobem souvisí s její pohlavní rolí je vždy převážně založená na jí na TONu jejího hlasu a na emocích které se snaží žena vyvolat. Když se žena hádá kvůli své pohlavní Role vždy se snaží působit manipulativně. Logické...

Emancipované ženy jsou nešťastné, že se muži nechtějí vázat do role doplňku jejich domácnosti

Emancipované ženy jsou zoufalé, jejich celoživotní snaha se mužským způsobem postarat o naplnění ženských pudů je k ničemu Současné dívky lapené do pasti femfašizmu se snaží chodit do práce, vzdělávat se, pořizovat si vlastní byty a auta, protože jim...

Tragedie femfašizmu je v tom, že nemá pravdu

Sexuální strategie mužů a žen, včetně jejich potřeby kaskády emocionální závislosti v rodině a všechny další přání a potřeby JSOU A BUDOU POŘÁD PŘESNĚ STEJNÉ. Jediné co se mění je destruktivní výchova a šíleně nesmyslné lidské nauky. Ale to je pro člověka typické,...

Rozchod a návrat po dívčím emocionálně osobnostním vnitřním konfliktu

Současná dívka se často při zamilovaní do muže, tedy skutečně maskulinního Muže, dostává do šoku z vnitřního konfliktu. Ten nastane kvůli pro ni nepochopitelným protichůdným pocitům, kdy tělo velí oddat se muži a mozek velí, že muži se oddat nesmí. Tělo chce rodinu...

Bičův test emocionální kaskády

Platnost kaskády emocionální závislosti v rodině demonstruje A. Bič často na příkladu takzvaného "bytového testu". Dětem, ženám a mužům nechá nakreslit půdorys ideálního bytu kde se bude dobře bydlet. Děti Nakreslí buď svůj pokojíček, někdy nezapomenou na místnosti...

Internetové seznamky představují pro bezpečnost státu mnohem větší riziko než “politické” fake news

Seznamky rozvracející vztahy absolutně ukončují náladu mladých mužů bojovat za “své” národní ženy Zároveň muži vychovaní svobodnými matkami a jejich dočasnými mileneckými partnery nebudou za tento systém bojovat, je jim UKRADENÝ a budou ho nenávidět. Maximálně...

Partnerství – náhražka za “manželství” v Druhé morálce femfašizmu

Manželství a partnerství jsou v mnohém pravý opak V manželství má pohlaví člověka svou přirozenou roli, která je dána kaskádou emocionální závislosti v rodině. To znamená, že v manželství dojde lidská duše k cíli a nalezne v něm svou stabilitu. V manželství se...

Nepoužívejte záblesková světla, pouze FLICKER FREE

Rychlý test foťákem mobilu, prozkoumejte Vaše osvětlení Stačí namířit mobil na zdroj umělého světla. Případně přepnout na natáčení videa... a hle, snadno poznáme, jaké světlo je konstatní a jaké je zábleskové. Dnešní člověk je zcela obklopen zábleskovými...

Youtube návody jak sbalit holku, jak si jí udržet, jak nezkončit ve friendzone. Něco o jejich podstatě

Všechny Youtube návody jsou v podstatě popis, jak bruslit po vlnách femfašizmu Podstatou těchto návodů je prakticky vždy popis toho, jak má muž provádět kontra manipulaci aby žena byla udržována v nejistotě, že stále ještě nevyhrála. Celá tato hra nemá...

Otcovství

Otcovství je specifická mužská emoce, kterou žena nemůže chápat Jako každá mužská emoce, je i otcovství pro ženu abstraktní pojem. Nedokáže si ho představit a ani jí to nezajímá.* Automaticky si myslí, že je to vlastně stejné jako její "mateřství", a že muž ho...

Ženy pláčí po mužích, které vychovávala “vojna”. Ale zároveň je nechtějí.

  V dnešním právním systému ani po absolvování vojny případně plné zabíjení a podřezávání nezíská dnešní muž nějakou výrazně větší právní převahu nad současnou samostatnou ženou. Zrušením jakékoliv společenské hodnoty "svatby" Systém prakticky mužům říká, že...

Seznamovací cyklus ženy, shit testový potrat a friendzone jako reziduum období děvky

Virální vtípek který odhaluje smutnou skutečnost Napiště nám do komentářů, kdo přesně toto zažil. A. Bič rozebírá tuto problematiku překvapivě podobným způsobem. Vánoce, hledá přítele Jaro, rozchází se s přítelem Léto, dělá děvku Podzim, zapisuje si, co chce koupit...

Tamagoči efekt. Nestaň se jejím tamagoči

Tamagoči efekt Ženy současnosti mají díky výhradnímu užívání netělesné komunikace v tělesných vztazích velký problém s hormonálním systémem a dopaminovými odměnami za své činy. Ženský mozek neví, který předmět co mluví má či nemá tělo a jak je nutné se k němu...

Neodpovídejte na shit testy při hádce, dělejte jako ze nic neřekla

Považujte shit testy v jejím afektu za citoslovce vrčení a v konverzaci je přeskakuje. Vůbec na ně nereagujte jako by nikdy nebyly vyřčeny. Jakákoliv reakce by byla omluvná a ukázala by jí, že vítězí.

Západní vlády se zřejmě pokusí zachránit rodiny prodloužením “adolescence” do 25 let

  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2370091-adolescence-uz-netrva-do-19-let-prelomovy-vek-je-ted-24-tvrdi-vedci    

Vážný vztah – definice kultovního pojmu femfa morálky

Pojem "vážný vztah" je modla současných žen Každá současná žena požaduje "vážný vztah". Muži zdaleka tento termín nepoužívají tak často, neboť ten termín nemá jasnou definici. Nikdo nemá přesnou představu, co "vážný vztah" znamená. Má jen TUŠENÉ VÝZNAMY a...

Budou se snažit všechno si vynucovat

Hymna femfašizmu Holky se díky myšlenkám rovnoprávnosti ženské emancipace řídí docela nesmyslnou, ale oblíbenou filozofií: jaké si to uděláš, takové to máš. Tato filozofie, která je téměř hymnou femfašizmu, možná funguje když si stavíme plastikový model. Ten...

Fáze a milníky ženské snahy užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů

Každá dívka potřebuje muže, který si ji vybral. Pouze muž, který si jí vybral a bojoval o ní, je pro ni zárukou, že on bude plně emocionálně uspokojen pouhou její existencí. A pak také tím, že ona bude dělat své věci v rámci jeho založené rodiny. Samosnubností...

Ve slovní přestřelce nemá žena z 20. století před dívkou 21. století žádnou šanci

Mistryně v shit testu a přebornice ničím neomezené arogance Dívky natrénované ostrým světem facebooku a internetových seznamek, kdy shit testují rovnou všechny muže svými statusy, jsou pro slušné ženy narozené ve 20. století neporazitelné ve slovních...

Chlapci pozor! K čemu vás dívka domanipuluje, to považuje za Váš souhlas

Žena prosazuje a ovládá své okolí pouze prostřednictvím manipulace mužem. K manipulaci využívá všechno, co jí příroda nadělila. (Včetně všeho, co se dá považovat za zcela amorální, jako například citové vydírání). Dnes převažuje také metoda shit testů,...

Samoživitelka

Propaganda femfašizmu dělá v médiích ze svobodné matky glorifikovanou hrdinku hodnou následování ... i to je jasný příklad, jak femfašizmus obludným způsobem pokrucuje morálku do Druhé morálky, nepřirozené a ohavné. Přesto v médiích to vypadá tak hravě a...

Když vás neposlouchá žena, nemusíte se starat o dítě. Jen jí budete posílat pár peněz a ona si vše musí zařídit sama.

Femfašizmus je JEN propaganda, ne skutečnost! Druhá morálka není FUNKČNÍ! Nadpis článku sám říká prakticky celou myšlenku. I když je žena a s ní často i muž propagandou vyučeni, že něco nějak platí, ve skutečnosti to pravda není. Neexistuje žádné partnerství...

Ženy mají dnes internetovou iluzi, že mužských zájemců je nekonečně mnoho. Ve skutečnosti pravého muže potkají jednu dvakrát za život

Jednou z nejvíce destruktivních věci současného zneužívání internetu k navazování intersexuálního kontaktu je iluze, že žena si může vybírat z obrovského počtu potencionálních zcela oddaných milenců. Ve skutečnosti je matematika neúprosná, na každou ženu případně...

Neříkejte pravdu, bude použita proti Vám

V nečestném prostředí nemá smysl jednat čestně Celá myšlenka ženské emancipace a z ní vzešlé tlaky na ovládání mužů vydírání pomocí tělesných pudů je ze svého principu hluboce NEČESTNÉ. Proto Vaše pokusy vzdorovat tomuto tlaku PRAVDOMLUVNOSTÍ jsou předem odsouzeny...

Nehádejte se elektronickou komunikací

Bičova rada: Omezte komunikaci se svou láskou na fyzický kontakt. Pokud si musíte psát, NIC praktického neprobírejte, neveďte hádky a vztahové spory elektronicky. To vůbec nikam nevede, a spíše vždy vyhraje žena. Pokud si chcete s koroptvičkou psát, zdaleka...

Se starší mužem si nemám co říct, máme totiž jiné názory. Oblíbený shit test.

Právě rozdílnost názorů vytváří úplnost rodiny. Současné ženy uchvácené a dokonale vyškolené propagandou femfa ale vyžadují, aby všichni muži MĚLI STEJNÉ NÁZORY jako ONA. V reálu tím dnešní žena samozřejmě nemyslí, aby měl stejné názory. Myslí tím, aby měl...

Sex s vyvolenou je něco jiného než sex. Poskytuje emocionální naplnění a zakládá rodinu.

Jedním ze silných syntetických shit testů na všechny muže je společensky akceptované tvrzení o "přirozenosti mužské promiskuity". S posměchem se uvádí, že důkazem mužovo ubohosti je, že prostě musí osouložit každou. A kdo to dělá, je tedy zavrženíhodný. Toto...

Vaší čest a pravdomluvnost oceníme my, ona z toho udělá Vaší slabost a použije jí k manipulaci

Ve vztahové komunikaci žena nepoměřuje morální hodnoty Když tvrdíme, že žena nechápe emoce muže, má to mnoho dalšíh podstatných nevýhod. K jednim z nich patří, že Vaše kladné vlastnosti ona nepoměřuje žádným skutečně morálním měřítkem. Prostě, nechápe Vaše emoce,...

Ženy nezajímají tvé útrapy a problémy, pouze tvé úspěchy

Ženy nezajímají tvé útrapy a problémy, pouze tvé úspěchy Sdělovat ženám své útrapy v době, kdy jsou ženy vychovávány jako rovnoprávné mužům znamená se ještě více ponížit. Maskulinita muže pak klesá hluboce pod bod mrazu. Když máte problém, PŘIKAŽTE ženě co má...

Friendzone

Friendzone je virtuální "skupina" mužů okolo každé ženy Friendzone je název pro jev, kdy je narušeno ženské správné vnímání maskulinity. Díky tomu u ženy nelze zkloubit v sexuální strategii přístup k muži na úrovni morálních lidských hodnot a přístup k muži na...

Má Vaše dítě, ale neposlouchá? Pak nemá právo na úctu.

Moc si vyskakují na to že dítě samy potřebují, klidně s kýmkoliv Femfašizmus obludně přeceňuje zásluhu matky. Z mateřství ženy dělá důvod, proč by se jí muž měl klanět a sloužit. Snaží se zamlžit fakt, že žena prostě dítě porodit musí, nebo se zblázní. A...

Internetové seznamky – neseznamují ale rozvrací rodiny

Kdo věří tomu, že obří placené seznamovací portály chtějí aby se lidé seznámili a přestali platit je naivní Celá psychologie a vnitřní logika obřích seznamovacích portálů s pokročilou umělou inteligencí je koncipováná všemi prostředky tak, aby: znemožnila...

Protipól duševním zvratkům ženských webů

Čím je zvláštní web a kniha "Digitální vztahy" Alfonze Biče? Kniha Digitální vztahy určená pro mužské čtenáře představuje nepatrný a takřka jediný protipól obrovskému přetlaku duševních zvratků časopisů a webů pro ženy, které ze sebe chrlí bezcitné a...

Dříve starostlivá žena je dnes telefonní stíhačka

Ta dívka, která by dříve byla jen starostlivá, je dnes mobilem přeměněna na nesnesitelnou stíhačku. Možnosti internetu mění lidské hodnoty skoro naruby. Snesitelné jsou dnes jen vztahy s jistou dávkou ignorance a nezájmu. Dostupnost informací díky mobilům je...
shower 1027904 1920 400x250 - Digitální vztah

Duševní hygiena

Tak jako si člověk má mýt tělo aby byl čistý a uklízet byt aby měl čisto, musí si člověk hlídat, aby nešpinil své duševno odpadem. Také aby nezahlcoval svojí duši takovým množstvím vjemů, že pak bude uvnitř špinavý a nedokáže v sobě informace vůbec utřídit. Dnes žije...

číst více
people 3055824 1920 400x250 - Digitální vztah

Femfašizmus

Co JE femfašizmus Femfašizmus je myšlenkový směr tvrdící že žena sama je dostatečně kompetentní ovládnout své tělo sama bez muže a že může samostatně vychovávat novou generaci a převzít tak zodpovědnost za pokračování civilizace. K tomu se pojí všechny odvozené...

číst více
boardwalk 1783843 1920 400x250 - Digitální vztah

Druhá morálka

Název pro systém emocionálních hodnot které lidi vyučuje femfašizmus a ostatní "moderní" nauky Cílem fefašizmu je likvidace křehké rovnováhy mezi ženským tělesným a duševním rozumem. Tím je celý chod společnosti nasměřován nesprávným směrem a všichni minou svůj cíl,...

číst více
people 3068299 1920 400x250 - Digitální vztah

Pokuste se co nejdříve získat navrch

Ženy ani dívky dnes muže nepotřebují k životu. To je fakt a nedá se s ním nic dělat. Normálního vztahu (dle lidské přirozenosti) se už v západním světě nedočkáte. Aby muž mohl žít se základní hrdostí, musí co nejdříve získat navrch. Tedy být ten, co vyvíjí tlak....

číst více

Jump to C, D, E, F, G, H, I, K, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Z

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

Nutné přečíst:

Rubriky

  • 73 838
  • 356
  • 18

První vztahový magazín POUZE pro muže

- Digitální vztah Magazín Digitální Vztah tvoří vyjímečný a potřebný protipól časopisů a webů PRO ŽENY. Tyto ženské časopisy jsou psány pro to, aby byly hodně čtené a žádané, a z toho důvodu obsahují populární nepravdy. Ženské magazíny se snaží neustále obhajovat neúspěch ženské emancipace a vysvětlovat, že za nespokojeností žen a rozpadem vztahů stojí muži a jejich neschopnost. Také vyučují ženy nelidskému přístupu k mužům jako k neživým předmětům, které je nutno správně používat, aby fungovaly správně...
pouzemuzi - Digitální vztah

Proč to tu nejvíc zajímá ŽENY?

Ženy si zvykly na to, že je beztrestné bezohledně pomlouvat muže a urážet je ve svých magazínech. Proto je velmi zajímá, co píše Digitalnivztah.cz. Magazín Digitální Vztah ale tvoří potřebný protipól publikací pro ženy. Obhajuje mužská práva, brání mužské srdce a emocionální život. Ukazuje cestu k záchraně funkční rodiny a tím i celé naší západní kultury. Bez ohledu na to, co si ženy o tom myslí. Protože muž vládne.
pouzemuzi - Digitální vztah

Je zde tlak podporující rozpad vztahů

Ve společnosti existuje jasně patrný nekompromisní tlak na rozpad mezilidských vztahů. Nauka zrovnoprávnění žen je jen falešnou iluzí, která vnutila ženám nepřirozené jednání proti vlastním instinktům sebezáchovy. Indoktrinace ženského myšlení je zcela srovnatelná s fašizmem nacistickým. Současné ženy jsou naučeny se své přirozené roli zuřivě bránit i za cenu vlastního sebezničení…
pouzemuzi - Digitální vztah

Druhá morálka

Odstoupením od lidské přirozenosti přichází do lidských životů Druhá morálka. Systém chování a myšlení, který není v rozporu s matematickou LOGIKOU, ale je v rozporu s lidskými instinkty. Přechod od přirozené Morálky k Druhé morálce je nevratný proces, který sám sebe urychluje.

Shlédnutí: 16365